Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.532

din 11.12. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 17 Decembrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  17 Decembrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  ANEXA - REGULAMENT SALA DE SPORT AVRIG (1) (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 208)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 255)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 206)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 202)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 179)

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 184)

  Anexa -Contract cesiune la Contractul de inchiriere nr.20 din 2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 185)

  Anexa II MODIFICATA la HCL____ tarife percepute Primarie aprobate prin HCL 37-2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 198)

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (1) (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 203)

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 226)

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 197)

  Proiect hot - aprobare taxe si impozite pt anul 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 207)

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Noiembrie 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanali pe domeniul forestier-padure domeniul public (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 213)

  Proiect hot.- aprobare Plan lucrari 2020 care se va executa cu persoane beneficiare de VMG Legea 416-2001 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 195)

  Proiect hot.- cesiune contract inchiriere SC Boomerang DC SRL catre II Constantin Clarisa Bianca (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 236)

  Proiect hot.-ajustare tarife - implementare OUG 74-2018 anexa 5la SC GOA SA incepand cu 1 Ianuarie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 208)

  Proiect hot.-aprobare Plan lucrari 2020 efectuate cu persoane condamante (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 205)

  Proiect hot.-aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 176)

  Proiect hot.-aprobare Regulament organizare si functionare Sala de sport Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 196)

  Proiect hot.-modificara Anexei II la HCL nr.37-2019-Regulament organuzare transport regim taxi Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 204)

  Proiect hot.-modificarea HCL 29-2019-aprobare Regulament instituire taxa speciala de salubrizare ora Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 210)

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere apartamente situate in bloc ANL Marsa (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 237)

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close