SEDINTA EXTRAORDINARA 18 FEBRUARIE 2019

SEDINTA EXTRAORDINARA 18 FEBRUARIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  205    / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 18.02.2019, ora 16,00 in sala de ședinte a  Primăriei  Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

  1. Proiect de hotarare privind acordarea unui Suport  alimentar,   preșcolarilor și elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot.

Initiator:Primarul orasului Avrig

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Grancea Mircea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                                

                    Emisă in Avrig la data de 13  Februarie 2019

                   

                         PRIMAR                                                           AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                    SECRETAR 

                                                                                               GRANCEA MIRCEA 

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi Liceu Gheorghe Lazar Avrig 2018-2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 295)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut