Proiect hot.-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu II David V Elena. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:12 | descarcari: 186)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Martie 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:13 | descarcari: 180)

  Proiect hot-aprobare buget local oras Avrig 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:13 | descarcari: 213)

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli Ocol Izvorul Florii 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:15 | descarcari: 201)

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev SRL 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:15 | descarcari: 185)

  Proiect hot-aprobare deviz lucrari si antemasuratoare 2018 Ocol Izvorul Florii. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:16 | descarcari: 159)

  Proiect hot-aprobare Plan anual 2018 servicii sociale. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:17 | descarcari: 335)

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:17 | descarcari: 158)

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli SC GOA SA 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:18 | descarcari: 164)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Ianuarie 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:18 | descarcari: 174)

  Proiect hot-masuri in administrarea SC Enev Avrig SRL. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:19 | descarcari: 168)

  Proiect hot-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu SC Geiger Transilvania. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:20 | descarcari: 166)

  Proiect hot-prelungirea contract inchiriere SC VIAGI . (data publicarii: 9 februarie 2018 19:20 | descarcari: 168)

  Proiect hot-Stat functii, Organigrama , arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2018. (data publicarii: 9 februarie 2018 19:21 | descarcari: 196)

 

MARIME FONT
CONTRAST