Sedință ordinară consiliui local Avrig, iunie 2019

Sedință ordinară consiliui local Avrig, iunie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 331 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

            Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

            Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 26 Iunie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum și aprobarea Statului actualizat al Asociației

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU S.A.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

  1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 al HCL Avrig nr.75 / 2019 privind aprobarea executării lucrărilor de reparații a străzilor Șerbota, Stadionului și a tronsonului – drum intravilan sat Săcădate – Orașul Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

  1. Proiect de hotărâre privind implementarea de către UAT orașul Avrig a proiectului WiFi4EU  – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale și a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al orașului Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2,

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Iulie 2019.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

  • Oferta de vânzare imobil – teren a doamnei Muller Elena ;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 20 Iunie  2019.       

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol al orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Proiect hot-indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Avrig nr 75-2019-executie lucrari tratament bituminos (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Mai 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  Proiect hot-aprobare Proiect cu finantare nerambursabila WIFI4EU si a cheltuielilor legate de proiect (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 328)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iulie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 259)

  Proiect hot-acordare mandat special primar in AGA Asociatia de Apa pt vot favorabil pret si tarife alimentare cu apa 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  Proiect hot - act aditional la Statului ADI Eco Sibiu si aprobare Statut actualizat al asociatiei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara IUNIEI 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut