SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA APRILIE 2019

SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA APRILIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 266 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 18  Aprilie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig pe anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor si taxelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubrizare de catre S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, intocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A., pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei si a Statului de functii.al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig si a Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6%.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Spălătorie auto”, beneficiar Danciu Ionuț Florin

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind incetarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali din cadrul Serviciului Public de Politie Locala Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind acordul ridicării unei troițe de către Asociația Vatra Satului Săcădate.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al orașului Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Sinteza activităților desfășurate de Serviciul de Poliție Locală al orașului Avrig;
 • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – Raportul auditorului independent, asupra situatiilor financiare anuale, pentru anul 2018.
 • Solicitarea cetatenilor din orasul Avrig str. Serbota, Negoiu si Suru, cu privire la extinderea retelei de gaz;
 • Adresa-raspunS a operatorului Apa Canal Sibiu S.A cu privire la terenurile din vecinatatea Statiei de epurare din orasul Avrig;

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 

 Emisă in Avrig la data de 12 Aprilie  2019.       

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  Proiect hot - acord pentru amenajare troita de catre Asociatia Vatra Satului Sacadate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  Proiect hot - aprobare PUD beneficiar Danciu -Marsa-Construire spalatorie auto (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  Proiect hot - incetare acordare norma hrana pentru politistii locali (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 253)

  Proiect hot -mandatare Primar AGA ADI Eco Sibiu sa voteze pt majorare tarif cu Tracon (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  Proiect hot- modificare Organigrama si Stat functii aparat specialitate si servicii publice din subordinea CL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 307)

  Proiect hot-ajustare tarife activitati conexe prestate de SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Mai 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  Proiect hot-aprobare Regulament activitate ridicare depozitare vehicule fara stapan sau abandonate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 258)

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si functionare Directie Asistenta Sociala Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 327)

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli intocmit de SC GOA SA pt 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 233)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 256)

  Proiect hot-indexare impozite si taxe locale 2020 cu rata inflatiei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 252)

  Proiect hot-infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Avrig prin reorganizarea SPAS Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 291)

BUGET 2019

  RAPORT BUGET LOCAL 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 499)

  LISTA DE INVESTITII BUGET VENITURI PROPRII 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 325)

  LISTA DE INVESTITII BUGET LOCAL 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  BUGET VENITURI PROPRII 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 295)

  BUGET LOCAL 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 259)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut