Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 – Avrig

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 – Avrig

În atenția

Cetățenilor Orașului Avrig si a tuturor celor interesați ,

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 urmăreşte ca în peste 80% din instituţiile publice să fie luate măsuri preventive, să fie reduse cu cel puţin 50% cazurile de fraudă în achiziţii publice, dar şi oportunităţile la corupţia din sectorul privat.

O condiție importantă a bunei guvernări și a consolidării capacității administrative umane, o constituie construirea climatului de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi personalul din administrația publică.

Prin DISPOZITIA NR.137/2017 privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție s-a constituit grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 la nivelul Orașului Avrig , grup compus din :

  • Berghea Ramona Dorina – Viceprimar – Coordonator pentru SNA
  • Petrar Mirela Ileana  – Inspector   – Persoană de contact expert pentru SNA
  • Udrescu Victorița – Inspector –  Consilier de etică
  • Moldor Maria Mirela  – Referent   –  Persoană responsabilă cu implementarea legii accesului 

                                                                   la informaţii și transparenţă decizională

In vederea îndeplinirii sarcinilor  stabilite prin dispoziţia mai sus menţionată, respectiv:

  • Identificarea vulnerabilităţilor și activităţilor /funcţiunilor cu risc de corupţie
  • Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluţiile acestor probleme
  • Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupție și a măsurilor de remediere a acestora
  • Elaborarea și transmiterea planului de integritate,

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei nationale anticorupţie pe perioada 2016-2020 constituit la nivelul Orașului Avrig ,  pune la dispoziţia celor interesați următoarea adresă de contact :

                                               anticoruptie@primaria-avrig.ro

Se pot primi pe adresa mai sus menționată sesizări ale actelor de corupție precum și propuneri de masuri pentru  preîntâmpinarea  unor astfel de acte.

De asemenea prin intermediul acestei comisii se vor face anunțuri privind dezbaterile ce vor avea loc pe aceasta tema.

Transparența, eficacitatea şi eficiența, responsabilitatea şi operativitatea în asigurarea serviciilor publice, ca principii ale bunei guvernări, pot deveni obiective tangibile inclusiv în măsura în care personalul din administrația publică, în primul rând corpul funcționarilor publici, este unul profesionist, performant şi care practică standarde etice şi de integritate apte să consolideze climatul de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi aceștia.


           Viceprimar – Coordonator pentru SNA,   Berghea Ramona Dorina

 

articol pdf
Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut