Hotarari decembrie 2019

  HCL nr.154-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Ianuarie 2020

  HCL nr.153-2019-cesiune contract de inchiriere nr.20-2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL

  HCL nr.152-2019-aprobare Plan lucrari an 2020 executate cu beneficiari Legea 416-2001

  HCL nr.151-2019-aprobare Plan lucrari 2020 pt munca in folosul comunitatii de catre persoane condamnate

  HCL nr.150-2019-repartizare in regim de inchiriere 3 apartamente bloc ANL Marsa

  HCL nr.149-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice luna Noiembrie 2019

  HCL nr.148-2019-aprobare Regulament organizare si functionare Sala Sport oras Avrig

  HCL nr.147-2019-modificarea Anexei II la HCL 37-2019 Regulament transport taxi

  HCL nr.146-2019-modificare HCL Avrig nr.29-2019-aprobare Regulament instituire taxa de salubrizare oras Avrig

  HCL nr.145-2019-stabilire impozite si taxe pt anul 2020

  HCL nr.144-2019-ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA incepand din 01.01.2020

  HCL nr.143-2019-aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pt 2019 al SC GOA SA

  HCL nr.142-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotarari noiembrie 2019

 

  HCL nr.141-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Decembrie 2019

  HCL nr.140 -2019-scaderea din evidenta fiscala persoane fizice -juridice radiate din ORC

  HCL nr.139-2019-aprobare PUZ -Construire statie carburant beneficiar David Steluta

  HCL nr.138-2019-intocmire raport evaluare pt imobile teren din fosta Unitate Militara Marsa

  HCL nr.137-2019-aprobare Plan selectie reprezentant oras in Consiliu administratie Ocol Izvorul Florii

  HCL nr.136-2019-modificarea anexei 2 la HCL 114-2019scrisoare asteptari Ocol Silvic Izvorul Florii

  HCL nr.135-2019-incheierea unui contract individual de munca cu sef Ocol Izvorul Florii dl.Prodan Ovidiu

  HCL nr.134-2019-aprobarea listei stabilire proprietate cereri locuinte ANL

  HCL nr.133-2019-acordarea cadourilor pt elevi Craciun 2019

  HCL nr.132-2019-incetare drept administrare asupra imobil CF 100556 Sala de sport Liceu

  HCL nr.131-2019-vanzare imobil CF 106842 aferent unei constructii proprietate privata Marsa

  HCL nr.130-2019-decontare cheltuieli naveta pt cadrele didactice Octombrie 2019

  HCL nr.129-2019-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pt aipare la sedinte a consilierilor locali

  HCL nr.128-2019-actualizare componenta comisii specialitate Consiliu local Avrig

  HCL nr.127-2019-alegerea viceprimarului orasului Avrig - dl.Gavrila Vasile

  HCL nr.126-2019-validare mandat consilier local FDGR-Verdoni Ramona -Dakmar

  HCL nr.125-2019-constatare incetare de drept mandat consilier FDGR -Girodi Ramona- Dorina

  HCL nr.124-2019-validarea mandatului de consilier local PMP al dlui.Prisacariu Tiberiu - Bogdan

  HCL nr.123-2019-constatarea incetarii mandatului de consilier local Paraschiv Alexandru prin demisie

  HCL nr.122-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotarari Octombrie 2019

  HCL nr.121-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Noiembrie 2019

  HCL nr.120-2019-acordare ajutor de urgenta familiei Ciorsac Razvan Cristian

  HCL nr.119-2019-actualizarea chiriei la locuintele ANL Marsa

  HCL nr.118-2019-modificarea HCL 98-2019-participare oras la ADI ITI Microregiunea Fagarasului

  HCL nr.117-2019-aprobare documentatie cadastrala dezmembrare imobil CF 100153

  HCL nr.116-2019-actualizare Anexa 3-lista bunuri concesionate catre Apa Canal

  HCL nr.115-2019-aprobare Act aditional 2 la contractul de deszapezire incheiat cu SC GOA SA

  HCL nr.114-2019 si Anexa 1-aprobare Scrisoare asteptari, Profil, Matrice Consiliul administratie Izvorul Florii

  Anexa 2 la HCL 114-2019-aprobare Scrisoare de asteptari, Profil si Matric Consiliu administratie Ocol Izvorul Florii

  HCL nr.113-2019-aprobare indicatori de performanta financiari membrii CA SC GOA SA

  HCL nr.112-2019-aprobare Plan de ordine si siguranta publica oras Avrig

  HCL nr.111-2019-completarea HCL 120-2017-stabilire masuri pt fluiduzare trafic in oras Avrig

  HCL nr.110-2019-modificarea HCL 95-2019-desemnare reprezentanti primar in Consiliu de administratie al scolilor -Bucur Costica -Liceu Marsa

  HCL nr.109-2019-ratificarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu cabinet de avocat Aldea Adrian

  HCL nr.108-2019-aprobare Regulament de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Avrig

  HCL nr.107-2019-revocarea HCL Avrig 123-2013-stabilirea cotei-parti din sumele incasate cu titlu de chirie bunuri domeniul public

  HCL nr.106-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice- Septembrie 2019

  HCL nr.105-2019-rectificarea bugetului local pt anul 2019

Hotarari  Septembrie 2019

  HCL nr.104-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Octombrie 2019

  HCL nr.103-2019-desfiintarea aparatului permmanent de lucru al Consiliului Local Avrig

  HCL nr.102-2019-contributie persoane varstnice beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu

  HCL_nr.101-2019-incheierea_unui_Protocol_de_colaborare_intre_oras_Avrig_si_comuna_Carta_pt_gestionare_caini_fara_stapan.pdf

  HCL nr.100-2019-actualizarea tarifelor pt serviciile de gestionare a cainilor fara stapan

  HCL nr.99-2019-insusirea raportului pt informarea si consultarea publicului elaborare PUZ Construire ferma bovine

  HCL_nr.98-2019-participarea_orasului_Avrig_la_constituirea_ADI_ITI_Microregiunea_Tara_Fagarasului.pdf

  HCL nr.97-2019-prorogarea termenului de aprobare al tarifelor pt serviciul de salubrizare prestat de SC GOA SA

  HCL nr.96-2019-aprobarea unor masuri dispuse de guvernanta corporativa RPL Ocol Silvic Izvorul Florii

  HCL nr.95-2019-desemnarea reprezentantilor CL Avrig in consiliile de administratie al scolilor 2019-2020

  HCL nr.94-2019-decontarea cheltuielilor de transport pt cadrele didactice -Iulie - August 2019

  HCL nr.93-2019-anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 Decembrie 2018

  HCL nr.92-2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotarari  Iulie 2019

  HCL 91 din 31.07.2019, privind alegerea președintelui pentru ședințele din luna august 2019

  HCL 90 din 31.07.2019, privind preluarea contractului de închiriere nr. 327 din 18.08.2000 încheiat cu SC Vodafone România SA

  HCL 89 din 31.07.2019, privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate

  HCL 88 din 31.07.2019, pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 20 din 2014 privind stabilirea unor măsuri pt. stimularea încasării impozitelor și taxelor locale

  HCL 87 din 31.07.2019, privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig

  HCL 86 din 31.07.2019, privind plata sumei de 3340 reprezentând cheltuieli de judecată

  HCL 85 din 31.07.2019, privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de SC Gospodărire Orășenească SA, începând cu 01.08. 2019

  HCL 84 din 31.07.2019, privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig, aferente lunii iunie 2019

Hotarari  Iunie 2019

  HCL 83-2019-alegerea presedinteșui de sedinta Iulie 2019

  HCL 82-2019-stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol Avrig

  HCL 81-2019-implementare de catre uat Avrig a proiectului WIFI4U

  HCL 80-2019-indreptare eroare materiala in cuprinsul art 2 al HCL 75-2019

  HCL 79-2019-aprobare_act_aditional_la_Statut_ADI_Eco_Sibiu_si_Statut_actualizat.pdf

  HCL 78-2019-decontare naveta cadre didactice Mai 2019

Hotarari Mai 2019

  HCL 77-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Iunie 2019

  HCL 76-2019-stabilire tarife distanta maximale pt serviciul transport in regim taxi Avrig

  HCL 75-2019-executare lucrari reparatii tratament bituminos str Serbota, Stadionului si drum Sacadate

  HCL 74-2019-aprobare Agenda activitati cultural sportive 2019 si activitati - parteneriate ale Bibliotecii

  HCL 73-2019-aprobare schimb locuinte ANL intre titulari contract Dumitrana Elena si Mihai Ionela

  HCL 72-2019-prelungire contracte inchiriere locuinte ANL Marsa

  HCL 71-2019-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev Avrig SRL 2019

  HCL 70-2019-mandatare primar in ADI Eco Sistem Avrig pt vot act aditional 6 la contract delegare 24-2013

  HCL 69-2019-insusire raport informare si consultare public pt elaborare PUZ beneficiar David Steluta

  HCL 68-2019-insusire raport consultare public pt elaborare PUZ beneficiar Metropolis Com

  HCL 67-2019-aprobare Plan anual actiune privind serviciile sociale 2019

  HCL 66-2019-aprobare Strategie dezvoltare Servicii Sociale Avrig 2019-2024-2029

  HCL 65-2019-modificare anexa 2 HCL 35-105-2016-insusire varianta finala stema oras Avrig

  HCL 64-2019-aprobare Regulament stabilire si sactionare fapte-contraventii ordine publica si gospodarire oras Avrig

  HCL 63-2019-incetare acordare norma de hrana pt politistii locali

  HCL 62-2019-aprobarea retelei scolare Avrig 2019-2020

  HCL 61 - 2019- decontare cheltuieli naveta cadre didactice Aprilie 2019

Hotarari Aprilie 2019

  HCL 60-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt luna MAI 2019

  HCL 59-2019-aprobare Regulament activitate ridicare vehicule abandonate pe domeniul public

  HCL 58-2019-acord pt ridicare troita de catre Asociatia Vatra Satului Sacadate

  HCL_57-2019-aprobare_PUZ_Construire_spalatorie_auto_beneficiar_Danciu_Ionut.pdf

  HCL_56-2019-indexare_taxe_si_impozite_an_2020_cu_rata_inflatiei_46.pdf

  HCL 55-2019-aprobare Regulament organizare si functionare Directia asistenta sociala Avrig

  HCL_54-2019-modificare_Organigrama_si_Stat_de_functii_Primaria_Avrig.pdf

  HCL 53-2019- mandatare primar in AGA ADI Eco Sibiu pt vot majorare tarife prestate de Tracon

  HCL 52-2019- avizare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA Avrig

  HCL 51-2019-ajustare tarife conexe prestate de SC GOA SA Avrig

  HCL 50-2019- decontare naveta cadre didactice Martie 2019

  HCL 49-2019-aprobarea bugetului local al orasului Avrig pt anul 2019

  Anexe la HCL 49-2019-buget local 2019

  Anexe la HCL 49-2019- buget local oras Avrig 2019

Hotarari Martie 2019

  HCL 48-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Aprilie 2019

  HCL 47-2019-desfasurare competitie ciclism montan TRIADA MTB 2019

  HCL 46-2019-organizare festival TARA OLTULUI IN PRODUSE SI TRADITII Aprilie 2019

  HCL 45-2019-aprobare plafon publicare debitori obligatii restante

  HCL 44-2019-reglementare situatie juridica imobil CF 103298 si dezmebrare in 3 corpuri

  HCL 43-2019-prelungire contracte inchiriere locuinte fond locativ

  HCL 42-2019-amplasare temporara suport tip cub publicitar

  HCL 41-2019-insusire raport consultare public elaborare PUZ beneficiar Rotar Lucia

  HCL 40-2019-stabilire componenta echipa mobila interventie urgenta cazuri violenta domestica

  HCL 39-2019-actualizare componenta comisie tehnica de urbanism Avrig

  HCL 38-2019-actualizare comisie organizare licitatii Ocol Izvorul Florii Avrig

  HCL 37-2019-aprobare Regulament organizare si functionare transport in regim TAXI

  HCL 36-2019-decontare cheltuieli transport cadre didactice Februarie 2019

  HCL 35-2019-aprobare cont executie bugetara trim IV 2018

  Contract cadru atribuire gestiune taxi

  Caiet de sarcini contract atribuire gestiune taxi

  Anexa nr.13 , ecuson

  Anexa nr.12 tarife orare zi si noapte PT DISTANTA

  Anexa nr.11 tabel tarife orare zi si noapte

  Anexa nr. 10 copie conformă cert de înregistrare inchiriere auto

  Anexa nr. 9 copie conformă aut transport

  Anexa nr. 8 copie conformă aut transport pers in reg de inchiriere

  Anexa nr.7, Cerere eliberare autorizatie dispecerat taxi

  Anexa nr.6, Cerere participare la atribuirea unei autorizatii taxi

  Anexa nr.5 reg taxi, cerere eliberare autorizatie de transport

  Anexa nr. 4 disp taxi

  Anexa nr. 3 aut transport pe masina

  Anexa nr. 2 aut transport

  Anexa II , tarife percepute primarie

  Anexa I -Regulament taxi

 

Hotarari 2019-02-27

  HCL 33-2019 - Avizarea Strategiei de contractare, Studiul și Documentație pt delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica

  HCL 32-2019 - Alegerea presedintelui pt sedintele Consiliului Local Avrig, din luna martie 2019

  HCL 31-2019 - Stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor orasului Avrig de catre consilierii locali ai orasului Avrig în anul 2019

  HCL 30-2019 - Actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Avrig pt activitati nonprofit de interes local

  HCL 29-2019 - Aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud Sibiu, orasul Avrig

  HCL 28-2019 - Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 61-10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor

  HCL 27-2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Izvorul Florii” Avrig

  HCL 26-2019 - Inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren în suprafata de 15mp, situat în orașul Avrig, str Sașilor,nr. 1, pozitia 7

  HCL 25-2019 - Mentinerea protocoalelor de colaborare încheiate între orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan

  HCL 24-2019 - Stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civila

  HCL 23-2019 - Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de învatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritoriala a orasului Avrig

  HCL 22-2019 - Actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a comisiei de circulatie in orașul Avrig

  HCL 21-2019 - Validarea mandatului de consilir local al dlui Gavrilă Vasile

  HCL 20-2019 - Incetarea mandatului de consilier local al dlui Arnold Klingeis Gunter

Hotarari ianuarie 2019

  HCL 18-2019-alegerea presedintelui de sedinta pt Februarie 2019

  HCL 17-2019-incheiere protocol cu Consiliul Judetean Sibiu-Program Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019

  HCL 16-2019-mandatare Primar pentru evaluare performante secretar oras 2018

  HCL 15-2019-aprobare deviz si antemasuratoare lucrari Ocol Izvorul Florii Avrig 2019

  HCL 13-2019-aprobare Proiect Construire cresa in orasul Avrig

  HCL 12-2019-trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului al Imobilului ISU Avrig CF 102223

  HCL 11-2019-Acord parteneriat cu Asociatia Impreuna pentru tine

  HCL 10-2019-aprobare numar asistenti personali ai persoanelor cu handicap pt 2019

  HCL 9-2019-aprobarea cesiunii contract inchiriere incheiat cu NASACOM SRL

  HCL 8-2019-aprobare contract cesiune a contractului de concesiune incheiat cu Tannenbaum SRL

  HCL 7-2019-stabilire masuri reglementare circulatie pietonala si rutiera zona centrala Avrig

  HCL 6-2019-aprobare contract sponsorizare PREMIUM PORC

  HCL 5-2019-desemnare reprezentant CL in CEAC unitati de invatamant 2018-2019

  HCL 4-2019-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Decembrie 2018

  HCL 3-2019-utilizare excedent bugetar al anului 2018 pentru anul 2019

  HCL 2-2019 - Insusire Act constitutiv si Statut ADI Monte Fagaras Balea Capra

  HCL 1-2019 - Acoperire din excedent bugetar deficit sectiune dezvoltare 2018

 

Horarari 2018-12-17

  HCL nr.142-2018-alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2019

  HCL nr.141-2018-acordare premii elevi Prier Andreea si Coman Adrian Ioan

  HCL nr.140-2018-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 108326 Avrig CF vechi 95 Bradu

  HCL nr.139-2018-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 104087 CF vechi 1346 Bradu

  HCL nr.138-2018-propunerea de schimbare a destinatiei imobilului aflat in administrarea Liceului Marsa

  HCL nr.137-2018-dotare Centru de Permanenta cu un detector de vene

  HCL nr.136-2018-plan lucrari cu persoane majore beneficiare VMG L 416-2001

  HCL nr.135-2018-plan lucrari cu persoanele condamnate sau sanctionate contraventional

  HCL nr.134-2018-modificare Stat functii aparat specialitate primar si SPCLEP

  HCL nr.133-2018-decontare cheltuieli naveta cadre didactice Noiembrie 2018

  HCL nr.132-2018-mnadatare primar sa semneze Act aditional 5 la contract delegare nr.24-2013

  HCL nr.131-2018-tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA incepand din ianuarie 2019

  HCL nr.131-2018-aprobare tarife salubrizare prestate de SC GOA SA

  HCL nr.130-2018-rectificare buget local 2018

Hotarari 2018-11-28

  HCL_129-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Decembrie_2018

  HCL_128-2018-mandatare_Primar_in_ADI_Eco_Sibiu-semnare_act_aditional_nr.2

  HCL_127-2018-mandatare_Primar_in_ADI_Eco_Sibiu_pt_vot_Regulament_serviciu_salubrizare

  HCL_126-2018-atestare_la_domeniul_privat_teren_intravilan_Bradu_CF_103614_CF_vechi_803_Bradu

  HCL_125-2018-atestare_apartenenta_la_domeniul_privat_teren_intravilan_Bradu_CF_103615_CF_vechi_187_Bradu

  HCL_124-2018-vanzare_locuinta_din_fondul_locativ_catre_titular_contract_Cabuz_Vasile_

  HCL_123-2018-pret_vanzare_pomi_Craciun_2018

  HCL_122-2018-ajutor_de_urgenta_pt_dl.Racota_Gheorghe

  HCL_121-2018-acordare_cadouri_pt_elevi_Craciun_2018

  HCL_120-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_Octombrie_2018

  HCL_119-2018-aprobare_impozite_si_taxe_locale_pt_anul_2019

  HCL_118-2018-rectificare_buget_local_2018

Hotarari 2018-10-31

  HCL_117-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_Noiembrie_2018

  HCL_115-2018-scoatere_din_functiune_si_casare_cladire_din_curtea_Primariei_Avrig

  HCL_114-2018-aviz_favorabil_pt_inchiriere_spatii_excedentare_la_Liceu_Tehnologic_Marsa

  HCL_113-2018-acord_favorabil_pt_amenajare_teren_sport_de_catre_Asociatia_Vatra_Satului_Sacadate

  HCL_112-2018-atestare_apartenenta_domeniul_privat_CF_108350_Avrig_intravilan_Bradu

  HCL_111-2018-intocmire_documentatie_dezmembrare_imobil_CF_108419_Avrig_intravilan_Bradu

  HCL_110-2018-aprobare_PUZ_Construire_hala_productie_beneficiar_SC_MAR.CO_EXPERTISE_SRL

  HCL_109-2018-modificare_Stat_Functii_aparat_specialitate_Primar_si_Servicii_CL_

  HCL_108-2018-rectificare_buget_local_pt_anul_2018

  HCL_107-2018-decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_Septembrie_2018

Hotarari 2018-09-26

  HCL_106-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_Octombrie_2018

  HCL_105-2018-aprobare_linie_credit_de_catre_SC_Enev_Avrig_SRL

  HCL_103-2018-intocmire_documnentatie_tehnico_economica_Reabilitare_imobil_str_Gh_Lazar_nr_31

  HCL_102-2018-organizare_eveniment_Nunta_de_aur_2018

  HCL_101-2018-rectificarea_bugetului_local_2018

  HCL_100-2018-decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_August_2018

Hotarari 2018-08-29

  HCL_99-2018-_alegerea_presedintelui_de_sedinta_Septembrie_2018 (1)

  HCL_98-2018-aprobare_SF_si_indicatori_obiectiv_Reabilitare_modernizare_gradinita_Marsa

  HCL_97-2018-participare_oras_Avrig_parteneriat_proiect_Imbunatatirea_calitatii_vietii_loc_Marsa

  HCL_96-2018-modificare_HCL_26-96-2016_reprezentant_AGA_Apa_Canal

  HCL_95-2018-modificare_HCL_14-84-2016-reprezentant_in_ADI_Eco_Sibiu

  HCL_94-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_Iulie_2018

  HCL_93-2018-desemnare_reprezentanti_CL_in_Consiliile_de_administratie_unitati_invatamant

  HCL_92-2018-rectificare_buget_local_2018

  HCL_91-2018-actualizare_comisii_aprobate_prin_HCL_43-113-2016_SI_HCL_4-2017

  HCL_90-2018-actualizare_comisii_aprobate_prin_HCL_1-71-2016_SI_HCL_6-76-2016

Hotarari 2018-08-08

  HCL_89-2018-aprobare_proiect_Constructii_gradinite_regiunea_centru

  HCL_88-2018-documentatie_alipire_imobile_aferente_infrastructurii_Liceului_Tehnologic_Marsa

Hotarari 2018-07-31

  HCL_87-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_August_2018

  HCL_86-2018-insusire_raport_consultare_public_PUZ_beneficiar_SC_MAR_CO_EXPERTISE_

  HCL_84-2018-actualizare_Comitet_local_pt_Situatii_de_Urgenta_Avrig

  HCL_83-2018-aprobare_SF_si_indicatori_pt_investitia_Construire_skatepark_in_Avrig

  HCL_82-2018-decontare_cheltuieli_naveta_pt_cadrele_didactice_-_Iunie_2018

  HCL_80-2018-incetarea_mandatului_de_consilier_local_PNL_Jugarean_Florin

Hotarari 2018-06-27

  HCL_79-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pentru_luna_Iulie_2018

  HCL_78-2018-acordare_drept_servitute_gratuit_in_favoarea_SDEE_Transilvania

  HCL_77-2018-insusire_raport_consultare_public_PUD_beneficiar_Danciu_Ionut_Florin

  HCL_76-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_159_mp_CF_101311

  HCL_75-2018-aprobare_documentatie_cadastrala_diminuare_suprafata_CF_108136_Marsa

  HCL_74-2018-aprobare_documentatie_diminuare_CF_103298_Bradu

  HCL_73-2018-actualizare_Regulament_Centru_servicii_comunitare_persoane_varstnice

  HCL_72-2018-modificare_art.4_si_5_din_HCL_42-2018_stabilire_criterii_servicii_sociale

  HCL_71-2018-act_aditional_contract_servicii_SC_Enev_Avrig_SRL

  HCL_70-2018_decontare_cheltuieli_naveta_cadre_didactice_Mai_2018

  HCL_69-2018-rectificare_buget_local_2018

 

 

Hotarari 2018-06-12

  HCL_68-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Iunie_2018

  HCL_67-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_terenuri_Piata_Agroalimentara_Avrig

  HCL_66-2018-_alocare_spatii_publicitare_in_ziar_Info_Avrig

  HCL_65-2018-insusire_documentatie_pt_obiectiv_investitional_Extindere_si_modernizare_iluminat_public_stradal

  HCL_64-2018-prelungire_contracte_inchiriere_locuinte_ANL_Marsa

  HCL_63-2018-concesionare_3_mp_catre_dna_Ristoiu_Ionela_Maria

  HCL_61-2018-modificare_si_completare_HCL_120-2018-fluidizare_trafic

  HCL_60-2018-acordare_mandat_special_pt_vot_preturi_la_apa_si_canal_2018

  HCL_59-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Aprilie_2018

Hotarari 2018-04-25

  HCL_58-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pentru_Mai_2018

  HCL_57-2018-aprobare_DALI-Modernizare_str_Joagarului_oras_Avrig

  HCL_56-2018-aprobare_DALI_-Reparatie_str_Canepii_tronson_Fabrica_de_Sticla_-Moara_Avrig

  HCL_55-2018-inchiriere_prin_licitatie_publica_1000_mp_zona_Gruiuri

  HCL_54-2018-completare_anexa_la_Hcl_19-2013-caz_social_fam_Cepoi-racordare_retea_electrica

  HCL_53-2018-incheiere_Protocol_colaborare_intre_oras_Avrig_si_oras_Victoria-gestionare_caini_fara_stapan

  HCL_52-2018-aprobare_documentatie_cadastrala_de_prima_inregistrare_teren_intravilan_CF_101547-Mirsa

  HCL_51-2018-aprobare_bilant_-cont_profit_si_pierderi_Ocol_Izvorul_Florii_Avrig

  HCL_50-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Martie_2018

 

Hotarari 2018-03-28

  HCL_49-2018-alrgerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Aprilie_2018

  HCL_48-2018-demolare_imobil_Avrig_str_Gh_Lazar_nr.31

  HCL_47-2018-insusire_raport_consultare_public_PUZ_zona_Dutina_Avrig

  HCL_46-2018-aprobare_DALI_obiectiv_Modernizare_str_Pietrari_Avrig.pdf

  HCL_45-2018-Comisia_Tehnica_de_urbanism_Avrig_si_Regulamentul_de_functionare.pdf

  HCL_44-2018-desemnare_reprezentant_oras_Avrig_in_consiliu_administratie_ADI_Monte_Fagaras_Balea_Capra

  HCL_43-2018-aderare_oras_Avrig_la_ADI_Monte_Fagaras_Balea_Capra

  HCL_41-2018-ajutor_urgenta_pt_familia_Schiau_Ioan_si_Schiau_Dumitru.pdf

  HCL_40-2018-Agenda_activitati_cultural_sportive_si_parteneriate_Biblioteca_2018

  HCL_39-2018-Regulament_administrare_si_functionare_capela_mortuara_Avrig

  HCL_38-2018-contract_de_mandat_al_administratorului_unic_al_SC_Enev_Avrig_SRL

  HCL_37-2018-decontare_cheltuieli_transport_cadre_didactice_Februarie_2018

  HCL_36-2018-aprobare_retea_scolara_2018-2019

  HCL_35-2018-aprobare_cont_executie_bugetara_trim_IV_2017

  HCL_34-2018-achizitionare_imobil_Avrig_str_Gh_Lazar_nr.31

Hotarari 2018-02-14

  HCL_nr.33-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_pt_luna_Martie_2018

  HCL_nr.32-2018-prelungire_contract_nr_19-2015_incheiat_c

  HCL_nr.31-2018-prelungire_durata_contract_nr.11-2015_ibcheiat_cu_SC_Viagi_Com

  HCL_nr.30-2018-prelungire_durata_contract_nr.7-2015-incheiat_cu_SC_Geiger_Transilvania

  HCL_nr.29-2018-aprobare_Plan_anual_de_actiune_privind_serviciile_sociale_2018

  HCL_nr.28-2018-aprobare_masuri_in_administrarea_SC_Enev_Avrig_SRL

  HCL_nr.25-2018-aprobare_suport_alimentar_pt_prescolari_si_elevi_Liceu_Gheorghe_Lazar_Avrig

  HCL_nr.24-2018-decontare_cheltuieli_transport_pentru_cadre_didactice_Ianuarie_2018

  HCL_nr.23-2018-aprobare_buget_SC_Enev_Avrig_SRL_2018

  HCL_nr.22-2018-aprobare_buget__Ocol_Izvorul_Florii_Avrig_2018

  HCL_nr.21-2018-aprobare_buget_SC_GOA_SA_Avrig_2018

  HCL_nr.20-2018-aprobare_buget_local_oras_Avrig_2018

Horarari 2018-01-31

  HCL_nr.19-2018-alegerea_presedintelui_de_sedinta_Februarie_2018

  HCL_nr.18-2018-aprobare_SF_si_indicatori-Construire_cresa_in_oras_Avrig

  HCL_nr.17-2018-prelungire_contract_inchiriere__intre_oras_Avrig_si_dl_Botezatu_Alexandru

  HCL_nr.16-2018-mentinerea_Protocoalelor_de_colaborare_cu_UAT_vecine_pt_gestionare_caini_fara_stapan

  HCL_nr.15-2018-aprobar_numar_asistenti_personali_2018

  HCL_nr.14-2018-transmitere_in_folosinta_gratuita_catre_SNTGN_Transgaz_Medias-teren_Sacadate

  HCL_nr.13-2018-aprobare_participare_Program_Rabla_2018

  HCL_nr.12-2018-ajustare_tarife_serviciul_salubrizare_prestat_de_SC_GOA_SA

  HCL_nr.11-2018-cofinantare_proiect_regional_2014-2020_-_infrastructura_apa_si_apa_uzata

  HCL_nr.10-2018-mandatare_primar_pt_evaluare_performante_individuale_secretar_oras_

  HCL_nr.9-2018-actualizare_Regulament_organizare_si_functionare_Consiliul_local_Avrig

  HCL_nr.8-2018-aprobare_cuantum_si_numar_burse_acordate_elevilor_in_2018

  HCL_nr.7-2018-decontare_naveta_cadre_didactice_-Decembrie_2017

  HCL_nr.6-2018-stabilire_normative_proprii_de_cheltuieli_actiuni_protocol.pdf

  HCL_nr.5-2018-utilizare_excedent_bugetar_2017

Horarari 2018-01-09

  HCL_3-2018-participare_oras_Avrig_la_POR_2014-2020

  HCL_2-2018-mandatare_primar_in_ADI_Eco_Sibiu_pt_vot

  HCL_1-2018-acoperire_deficit_sectiune_dezvoltare_2017

 

Arhive

  Hotarari 2017

  Hotarari 2016

MARIME FONT
CONTRAST