Stiri din Avrig

Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 29 august 2018

D I S P O Z I Ţ I A nr. 486 / 2018 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D I S […]

Citeste toate stirile