Stiri din Avrig

Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Octombrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.563 / 2018 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară   Primarul oraşului Avrig, In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; D I S […]

PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig, Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:   Proiect   de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2019, care urmeaza a […]

Citeste toate stirile