Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stiri

ANUNȚ-Închirierea unui teren, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață 40 mp

ANUNȚ

 

Închirierea unui teren, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață 40 mp

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

închirierea închirierea unui teren, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 40 mp, parte din  CF 108136 Avrig, situat în orașul Marsa,  str. Caltun, adiacent bl. G5,  închiriere conform HCL nr. 107/29.07.2021, și OUG nr. 57/2019.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 08.09.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 15.09.2021, ora 14.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.09.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

Anunt incepere selectie prealabila GOA

NR.19832/9.09.2021

 

 

 

 

A N U N Ț

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AVRIG, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin comisia de selecție desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2021, anunță începerea procesului de selecție prealabilă pentru 5 (cinci) membrii ai Consiliului de Administrație ai S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.

Informații suplimentare privind dosarul de inscriere și probele de selecție sunt disponibile pe website-ul Primariei orașului Avrig- https://primaria-avrig.ro/guvernanta-corporativa/

 

            Persoana de contact: Vintilă Elena – inspector resurse umane, tel 0269523101 int. 106.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                         INSPECTOR

     DAVID ADRIAN-DUMITRU                                      VINTILA ELENA

 

Informațiile și documentele necesare sunt disponibile la adresa  https://primaria-avrig.ro/guvernanta-corporativa/ 

 

 

 

 

 

Anunt vipera de stepa

ANUNȚ

 

 

Comitelul local pentru situații de urgență al orașului Avrig, întrunit în ședință la data de 23 Iulie 2021, a stabilit un plan de măsuri pentru combaterea riscului provocat de apariția viperei de stepă în zona turistică Valea Avrigului, după cum urmează:

 • Solicitarea în regim de urgență a serului antiviperin către Direcția Sănătate Publică Sibiu de către unitățile medicale aflate pe teritoriul UAT Avrig.
 • Informarea prin intermediul mass-media a cetățenilor și turiștilor aflați în zonă sau în tranzit, asupra măsurilor de prevenție pe care trebuie să le adopte.

 

DE REȚINUT!

 

În țara noastră trăiesc, în principal, trei specii de vipere foarte veninoase. Mușcătura survine ca mijloc de apărare al viperei dacă se simte amenințată și în pericol.

 

Mușcătura de viperă – măsuri de prevenție

Evitați zonele necunoscute, nemarcate, cu ierburi înalte.

Folosiți bețe lungi pentru a verifica pe unde mergeți. Șarpele va ataca bățul, dacă există în zonă.

Lăsați șarpele în pace dacă l-ați văzut și nici nu-l atingeți dacă vi se pare mort.

Dacă vedeți un șarpe, părăsiți zona în cea mai mare liniște.

Purtați încălțăminte înaltă, pantaloni, parazăpezi pentru a vă proteja.

Viperele pot fi întâlnite din luna mai și până în septembrie, după care intră în hibernare.

 

Viperele sunt cel mai active în perioada de împerechere, adică în lunile iunie – august.

Înainte de a vă aventura pe trasee este bine să informați salvamontiștii de rutele pe care vreți să mergeți pentru a primi cele mai bune sfaturi.

Dacă eşti muşcat de viperă, trebuie să ştii că poţi muri în cinci ore, prin sufocare, dar decesul în astfel de cazuri survine rar. Un motiv este dat de faptul că mai mult de jumătate din muşcăturile de viperă sunt “uscate” fără inoculare de venin.

 

Simptomele muşcăturii de viperă sunt următoarele:

 • durere acută
 • umflarea zonei afectate
 • una sau două urme de înţepătură
 • semiconştienţă
 • decolorarea sau colorarea în violet sau negru a pielii din zona în care a pătruns veninul şi necrozarea ţesuturilor
 • senzaţie de greaţă, vomă, tulburări de vedere, dificultăţi de respiraţie, transpiraţie excesivă, dureri abdominale, sete, anxietate şi posibilă pierdere a cunoştinţei

 

Ce măsuri de prim ajutor pot fi acordate:

 

Ideal ar fi ca victima să ajungă la un medic cât mai repede posibil, singurul tratament eficient fiind o doză de antivenin. După ce aţi sunat la 112, verificaţi dacă unitatea de prim ajutor are pe stoc ser antiviperin.

 

Poziţionaţi victima într-o poziţie culcată, cu capul şi bustul puţin ridicate şi locul muşcăturii poziţionat sub nivelul inimii. Activitatea fizică trebuie să fie cât mai redusă cu putinţă, pentru a putea avea un puls cât mai scăzut.

 

Ce NU trebuie să faci:

NU încerca să tai de-a lungul urmelor de colţi şi nu suge sângele cu venin, pentru că acesta se răspândeşte atât de repede încât nu vei avea ocazia să extragi prea mult. O tăietură în piele nu creează decât o rană urâtă şi creşte riscul de infectare, cu niciun beneficiu medical real.

NU se aplică un dispozitiv de aspiraţie decât de către cadre medicale.

NU se aplică un garou, pentru că dacă veninul rămâne concentrat în jurul muşcăturii, acesta va distruge rapid celulele, dar dacă îi este permis să se răspândească, toxinele se vor dilua şi se va reduce riscul de leziune a ţesuturilor.

NU se aplică gheaţă sau obiecte reci, pentru că extragerea prin aspiraţie a veninului poate fi serios îngreunată de răcirea puternică a zonei.

NU se va folosi ser antiviperin ca măsură de prim ajutor pe teren, din cauză că multe persoane au diferite alergii şi pot avea un şoc anafilactic.

NU se vor consuma băuturi alcoolice, cafea şi stimulente.

ANUNȚ – Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp

ANUNȚ

 

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;  

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 109866  Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

  

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 10.08.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 16.08.2021, ora 12.00, 

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

 

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.  

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  17.08.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,   România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

Anunt-reluare procedura

 

 

A N U N Ţ

 

          Informaţii generale privind autoritatea contractantă :

         Primăria Oraşului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, Avrig, judeţul Sibiu, telefon 0269523101, fax 0269524401, e-mail office@primaria-avrig.ro.

UAT Avrig anunţă repetarea procedurii de  acordare de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni din domeniile cultural şi sportiv, datorita inscrierii unui singur solicitant, in procedura accelerata, ȋn conformitate cu prevederile art.14 alin.2,  art. 16, alin. (1) şi art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005. Reglementări legale : Legea nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordonanţa de Guvern nr. 51/1998 privind ȋmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, Hotărarea Consiliului Local nr. 176/29.11.2017  privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Avrig pentru activiţăti nonprofit de interes local, actualizată cu HCL 30/27.02.2019 . Având ȋn vedere faptul că bugetul local pe anul 2021 şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost aprobate cu ȋntârziere ȋn data de 21.04.2021, neaplicarea accelerarii procedurii de selecţie a ofertelor ar ȋmpiedica implementarea  proiectelor ȋn timp util.

 • Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă ȋn vederea desfăşurarii de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
 • Bugetul alocat programului este publicat ȋn programul anual de finanţare fonduri nerambursabile. Finanţarea asigurată de Consiliul Local va fi maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 125.000 lei pentru activităţi culturale si sportive respectiv : 90.000 lei activitati culturale si 35.000 lei sportive.
 • Data limită pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă este 14.06.2021, ora 16.00, la registratura Primă Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua ȋn data de 15.06.2021, ora 16.00 şi se vor face ȋn ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, ȋn limita bugetului alocat. Soluţionarea contestaţiilor se va face ȋn data de 16.06.2021, ora 16.00.
 • Informaţii suplimentare despre procedura de selecţie şi documentele necesare ȋn vederea ȋnscrierii sunt disponibile pe site-ul autoritaţii finanţatoare, primaria-avrig.ro, sectiunea «Informaţii de interes public » .

 

 

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close