Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stiri

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 ȘI LISTA DE INVESTIȚII 2021

  PROIECTE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2021 (data publicarii: mai 20, 2021 4:20 am | descarcari: 154)

  BUGET LOCAL 2021 (data publicarii: mai 20, 2021 5:00 pm | descarcari: 34)

  LISTA INVESTITII 2021 (data publicarii: mai 20, 2021 4:19 am | descarcari: 142)

  PROIECTE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2021 (data publicarii: mai 20, 2021 4:20 am | descarcari: 154)

  Lista propuneri proiecte - dezbatere publica (data publicarii: mai 21, 2021 8:15 am | descarcari: 138)

ANUNȚ-privind vanzare teren, proprietate privata a orasului Avrig

ANUNȚ

Vânzare teren, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109590 Avrig, nr. cadastral 109590, situat în intravilanul orașului Avrig, Valea Avrigului

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Vânzare  teren, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109590 Avrig, nr. cadastral 109590, situat în intravilanul orașului Avrig, Valea Avrigului,  Vânzare  conform HCL nr. 57/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 28.05.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 09.06.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

Anunt-privind inchirierea unui spatiu comercial,proprietate privata a orasului Avrig

ANUNȚ

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 21.05.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 02.06.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

Anunt dezbatere publica SDL

ANUNȚ

Dezbatere Publică

în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2021 – 2030

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, anunțăm organizarea unei dezbateri publice online, pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021 – 2030.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă documentul strategic în baza căruia sunt stabilite direcțiile de acțiune ce vor stimula dezvoltarea locală, prin creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, prin îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, prin creșterea capacității instituționale și a transparenței actului de guvernare locală, care, implicit, vor genera o creștere economică și socială durabilă, inteligentă și incluzivă.

Strategia de dezvoltare locală clarifică pe termen mediu şi lung direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii și trebuie să reflecte, cât mai fidel cu putință, posibilitățile reale de dezvoltare ale orașului și a localităților aparținătoare. Credem că implicarea cetățenilor și a tuturor factorilor decizionali locali vor contribui la o planificare reală și eficientă a dezvoltării orașului Avrig.

Așteptăm cu interes propuneri de proiecte, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind lista cu propuneri de proiecte, supusă consultării publice.

Dezbaterea publică va avea loc pe platforma Zoom, în data de 20.05.2021, la ora 15:00. Toate persoanele interesate să participe, sunt rugate să transmită un mail pe adresa office@primăria-avrig.ro, pentru a primi link de conectare.

Vă mulțumim!

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close