ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Nr. crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate juridică/ Arondată

Autorizata

învăţământ public/ privat

1.

Grădiniţa cu program normal – Nr. 1 Avrig

Str. S. Brukenthal nr. 41

Arondată

Autorizată

Public

2.

Grădiniţa cu program prelungit – Nr. 3 Avrig

Str. S Brukenthal nr. 157

Arondată

Autorizată

Public

3.

Grădiniţa cu program normal – Bradu

Bradu

Arondată

Autorizată

Public

4.

Grădiniţa cu program normal – Sacadate

Sacadate

Arondată

Autorizată

Public

5.

Grădiniţa cu program normal – Glâmboaca

Glâmboaca

Arondată

Autorizată

Public

6.

Grădiniţa cu program normal – Avrig, secţia germană

Str. Gheorghe Lazăr nr. 37

Arondată

Autorizată

Public

7.

Grădiniţa cu program prelungit – Mârşa

Str. Corneliu Coposu, nr. 1

Personalitate juridică

Autorizată

Public

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Nr. crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate juridică/ Arondată

Autorizata

învăţământ public/ privat

1

Liceul Teoretic “Gh. Lazăr” Avrig

Str. Horea nr. 27

Personalitate juridică

Autorizată

Public

2

Şcoala gimnazială cu clasele I – VIII – Avrig

Str. Gh. Lazăr, nr.

37

Personalitate juridică

Autorizată

Public

3

Şcoala primară Sacadate

Sacadate

Arondată

Autorizată

Public

4

Şcoala gimnazială Bradu

Bradu

Arondată

Autorizată

Public

5

Şcoala primară Glâmboaca

Glâmboaca

Arondată

Autorizată

Public

6

Liceul Tehnologic Mârsa

Str. Corneliu Coposu, nr. 1

Personalitate juridică

Autorizată

Public

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Nr. crt.

Unitate de învăţământ

Adresa

Personalitate juridică/ Arondată

Autorizata

învăţământ public/ privat

1

Liceul Teoretic “Gh.Lazăr “Avrig

Str. Horea nr. 27

Personalitate juridică

Autorizată

Public

2

Liceul Tehnologic Mârşa

Mârşa

Personalitate juridică

Autorizată

Public