Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stiri

Anunt -privind solutionarea cererilor ANL

Comisia socială de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, a procedat la afișarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a listei solicitanților care nu au întrunit condițiile necesare pentru atribuirea unei locuințe în anul 2021.

Potrivit art. 15 alin. (4) din actul normativ menționat anterior, persoanele nemulțumite pot face contestaţie la Primarul orașului Avrig, în termen de 7 zile de la afișare.

  Proces verbal de afișsare (data publicarii: aprilie 20, 2021 2:20 pm | descarcari: 148)

  Lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri ANL (data publicarii: aprilie 20, 2021 2:20 pm | descarcari: 302)

  Lista solicitanților ale căror cereri au fost respinse (data publicarii: aprilie 20, 2021 2:20 pm | descarcari: 236)

Anunt public-31.03.2021

ANUNȚ

 

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 16.04.2021, ora 10.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 26.04.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

 

 

 

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

  1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

ANL – anunț și listă cereri

Având în vedere că la data de 10 Februarie 2021 s-a semnat Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” –amplasament: str. Cindrel, nr. 4, cu 44 u.l., S+P+4E+M, orașul Avrig, sat Mârșa, județul Sibiu, încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și orașul Avrig,

În perioada 12-16 Aprilie 2021, Comisia socială de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig va începe activitatea de analizare a cererilor și stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor din blocul situat în str. Cindrel, nr. 4, orașul Avrig, sat Mârșa, județul Sibiu.

În acest sens rugăm persoanele care au depus cerere pentru acordarea unei locuințe construită din fonduri ANL, a căror dosare necesită actualizare (componență familie, diplomă de studii, situație locativă) să transmită documentele justificative până la data de 06 Aprilie 2021. După această dată Comisia va analiza și evalua cererile prin acordarea punctajului corespunzător în funcție de documentele existente.

 

Nr. telefon persoane contact: 0745 883 976

                                              0743 923 499

  Lista cereri (data publicarii: martie 23, 2021 2:45 pm | descarcari: 383)

  Normă metodologică pentru punerea in aplicare a legii nr.152-1998 (data publicarii: martie 24, 2021 10:38 am | descarcari: 117)

  Lege 152 1998 (r2) privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (data publicarii: martie 24, 2021 10:39 am | descarcari: 90)

  Declaratie-pentru-dosarul-anl (data publicarii: martie 24, 2021 10:39 am | descarcari: 127)

Anunt-26.02.2021

Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, vă informăm că actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
De asemenea vă informăm că începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close