Sedinta ordinara Consiliul Local Avrig – 21 decembrie 2016

Sedinta ordinara Consiliul Local Avrig – 21 decembrie 2016

Sedinţă ordinară a Consiliului Local Avrig de la data de 21 Decembrie 2016, ora 16,00 din Sala Pavilion Avrig.
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Viorel
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei Mihu Silvia.
4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de rectificare a bugetului local pe anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite
7. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin aportul in numerar al orasului Avrig.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.
11. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.
12. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe – politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .
13. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.
14. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.
15. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu
16. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.
17. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

DIVERSE:
– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna noiembrie 2016;
– informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea Parcului National Muntii Fagaras;
– cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate nr.16.618/08.12.2016;

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut