Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informatii de interes public

Anunt dezbatere publica pentru solicitare revizuire a Autorizatiei integrate de mediu SC Premium Porc Sibiu SRL

  Anunt dezbatere publica 01.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 265)

  PPS-formular solicitare (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 376)

  PPS-raport amplasament (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 327)

 


  Proces verbal-6 ianuarie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 308)

  Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 335)

  Anexe___Formular nr.1 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 321)

  Anexe___Formular nr.2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 286)

  Anexe___Formular nr.3 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 269)

  Raport evaluare implementarea Legii 544-2001 in 2017 (data publicarii: mai 2, 2018 8:50 am | descarcari: 438)

  Raport festival Florile Oltului (data publicarii: septembrie 1, 2017 3:49 pm | descarcari: 578)

  Strategia de dezvoltare a orasului Avrig (data publicarii: februarie 27, 2017 12:32 pm | descarcari: 699)

BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată şi republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ şi fiscal actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor actualizată;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, modificată de Legea nr. 378/2002;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama

Program de funcţionare:

Luni – Joi  7.30 – 16.00

Vineri 7.30 – 13.30

 

Program audienţe

Ziua Ora Functia Nume si prenume
Miercuri 10:00 – 12:00 Primar

David Adrian Dumitru

Vineri 10:00 – 12:00 Viceprimar

Florea Ramona Dorina

Miercuri 12:00 – 14:00 Secretar

Grancea Mircea

C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: David Adrian Dumitru;
Viceprimar: Berghea Ramona – Dorina;
Secretar:  Grancea Mircea;

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:
Primăria Oraşului Avrig, Str. Gheorghe Lazăr nr. 10
555200 Avrig jud. Sibiu România
Tel: 0269 523 101 Fax: 0269 524 401
office@primaria-avrig.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

 

F) Programele şi strategiile proprii:

 

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Oraşului Avrig;
– dispoziţii emise de primarul Oraşului Avrig;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă

I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close