Sedinta Consiliu Local Avrig 27 Aprilie 2017


ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate, in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “ Purtata Avrigului” in anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Orasul Avrig si Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

Initiator: Primarul orasuluI

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr. 8.697/05.04.2017, formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii Consiliului Local Avrig nr.36/28.02.2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223 Avrig nr.top 22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig, nr.cad.2656/nr.top 21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 – localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

11.Proiect de hotarare privind   modificarea anexelor 1 si 3 la  Hotararea Consiliului Local  Avrig nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a  Statului de  functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2017

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea cotei de carburant pentru autoturismul DACIA LOGAN SB-20-POA,  aprobata prin HCL nr.16/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai

Initiator: Primarul orasului

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut