Sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig 13 iulie 2016

ORDINE DE ZI:

1. Depunerea juramantului de consilierii locali Brana Emil si
Paraschiv Alexandru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării festivalului
folcloric” FLORILE OLTULUI – 2016 – editia a 45-“a.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 70/2016 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii” Modernizare strada Tudor Vladimirescu in Orasul Avrig”, cuprins in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
4.Proiect de hotarare Privind aprobarea” Normelor procedurale interne
pentru achizitionare teren in Orasul Avrig, in vederea construirii unei crese”.
Initiator:Primarul Orasului Avrig

5.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali ai oraşului Avrig care vor participa la adunările sateşti din satele Bradu si Glâmboaca, pentru alegerea delegatului sătesc.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
6.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 43 mp mp situat in Marsa la parterul blocului 3N, in vederea amplasari unei terase cu destinatia de activitati comerciale.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
7.Proiect de hotarare privind incetarea contractului de salubrizare pe Valea Avrigului.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
8.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei locale de Ordine publica la nivelul Orasului Avrig.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
9.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta Asociatia de Apa Sibiu.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
10.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta ECO Sibiu.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
11.Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul
2016, a sumei de 10.000 lei, pentru deplasarea unui grup de copii la gruparea sportive SSV Walddorf-Germania.
Initiator:Primarul Orasului Avrig
DIVERSE:
1.Oferta nr.7720/2016 privind vanzarea imobilului situate in Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31, situat in CF 3161 Avrig nr.top.453/1,454/1 in suprafata de 1.002 mp si constructii
2. Cererea nr. 7642/2016 depusa de doamna Anghelini Anca Gabriela, privind consolidare gard vecinatatea primariei
3.Raport de activitate pe anul 2015 Asociatia Purtata Avrigului
4.Cererea nr.7166/2016 a domnului Meres Gheorghe
5.Adresa MDRAP nr.6225/2016, referitor Proiectul Cultur finantat in cadrul Programului SEE , cod SEE/B/0006/4.3/X
6.Proces verbal de control nr.7692/2006 intocmit de Inspectoratul Regional in Constructii Sibiu.
7.Prezentarea proiectului Capela Avrig.

 

 

 

 

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut