Sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig 31 august 2016

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aderarea orașului Avrig la FLAG (Fishing
Local Action Grup – Grup de acţiune locală pentru pescuit) din Bazinul Oltului, Cibinului şi a afluenţilor acestora în vederea participării la Programul Operaţional pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 2014-2020 Măsura III.1 si III. 2, Sprijin Pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public – private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comitetului
Local pentru Situatii de Urgenta Avrig.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului –cadru pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea concesionarii/inchirierii/
vanzarii bunurilor apartinand domeniului privat, inchirierea/concesionarea bunurilor apartinand domeniului public al OrasuluiAvrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarare privind completarea retelei scolare pentru unitatile
de invatamant preuniversitar, din raza de competenta a orasului Avrig, pentru anul scolar 2016-2017, aprobata prin HCL Avrig nr.48/2016.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente se vor
acorda cetătenilor orasului Avrig, de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2016.
Initiatori: Comisia pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban, protectia mediului, ordine publica, juridica si de disciplina
8.Proiect de hotarare privind asigurarea transparentei achizitiilor efectuate de
catre Primaria Orasului Avrig.
Initiatori:Consilierii locali
9.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orasului Avrig la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2016, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Orasului Avrig in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara” ECO SISTEM AVRIG”.
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Avrig în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor la apă potabilă produsă, transportată și distribuită în localitățile Rășinari și Păuca, și tarifele la canalizare-epurare pentru localitățile Răsinari și Păuca.
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind finantarea din bugetul local al Orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNLD pentru investitia Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa.
Initiator: Primarul orasului
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
15. Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “LUMEA COPIILOR” , in perioada 9-11 septembrie 2016.
Initiator: Primarul orasului
16. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de pornire la licitație a masei lemnoase pe picior, din fondul forestier, proprietatea orașului Avrig
Initiator: Primarul orasului
17. Proiect de hotarare privind initierea si desfasurarea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de administratie al Ocolului Silvic “Izvorul Florii” RA Avrig.
Initiator: Primarul orasului
18. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Oraşul Avrig şi Ocolul Silvic Izvorul Florii RA, pentru autoutilitara SB 06 SLD.
Initiator: Primarul orasului
19. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere incheiat intre Oraşul Avrig şi Ocolul Silvic Izvorul Florii RA, pentru autoturismul SB 01 POA.
Initiator: Primarul orasului
20. Proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stema a Orasului Avrig , Judetul Sibiu.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de prestari servicii salubritate nr.655/2009 incheiat intre Primaria Orasului Avrig si SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.
Initiator: Primarul orasului
22.Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz
şi servitute de trecere subterană, in favoarea SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias, asupra imobilului inscris in CF nr.102224, parcela 2913/1 – proprietatea orasului Avrig in scopul inlocuirii / devierii tronsonului de conducta Ø8 Cornățel – Avrig.
Initiator: Primarul orasului
23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig in proiectul PUSH – Stimularea implementarii politicilor integrate de energie durabila si clima, de catre autoritatile publice.
Initiator: Primarul orasului
24.Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr.20/22.03.2016 incheiat intre orasul Avrig, in calitate de locator si dl.Cosovanu Marius-Traian in calitate de locatar, către S.C. EXTRATIME PUB S.R.L.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei, a domnului Francu Gheorghe Dan.
Initiator: Primarul orasului
26. Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu din bugetul local pe anul 2016, elevei Tocoae Ioana.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare, numitului Agache Ionel din localitatea Marsa bl.13 Ap.24.
Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:
– oferta dnei Muller Elena, pentru suprafata de 2348 mp teren, in vederea extinderii cimitirului;
– raport privind activitatea asistententilor personali, desfasurata in semestrul I al anului 2016;
– oferta SC Conecon Power Division SRL , pentru sistem iluminat cu led;
– SC Enev Avrig SRL – devize pentru remediere iluminat public in Parc spatii joaca localitatea Marsa;
– SC Rom Im SRL – documentatie referitoare la realizarea unei parcari;
– sinteza activitatilor desfasurate de serviciul Politie Locala al orasului Avrig – iulie 2016;
– adresa d-lui.Radu Gelu Nicolae, cu privire la Casa de cultura a orasului Avrig;
– adresa Ocolului Silvic nr.1720/12.08.2016 privind verificarea Deciziei Curtii de Conturi nr .3 / 07.01.2016
-Oferta deviz sistem monitorizare camere video
-Invitatie Gala E-on Energii .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut