Sedinţa ordinară la data de 22 Martie 2017

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig, pentru anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Enev Avrig S.R.L. pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37, orașul Avrig”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi  în localitatea Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind continuarea contractului de închiriere nr. 32/19.05.2014 în beneficiul domnului Căbuz Vasile jr.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei  juridice a imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru  renovarea    imobilului situat in orașul  Avrig str.Horea nr.8 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

informarea sefului Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig cu privire la starea drumurilor din localitatea Bradu precum si starea drumurilor forestiere;

adresa Fundatiei Samuel von Brukenthal nr.324/08.03.2017ș

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut