Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Convocarea Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 367/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara  la data de 13 iulie 2016, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 

1. Depunerea juramantului de consilierii locali Brana Emil si

Paraschiv Alexandru.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării festivalului

folcloric” FLORILE OLTULUI – 2016 – editia a 45-“a.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 70/2016 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii” Modernizare strada Tudor Vladimirescu in Orasul Avrig”, cuprins  in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

4.Proiect de hotarare Privind aprobarea” Normelor procedurale interne pentru achizitionare teren  in Orasul Avrig, in vederea construirii unei crese”.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

 

5.Proiect de hotarare  privind desemnarea consilierilor locali ai oraşului Avrig care vor participa la adunările sateşti din satele Bradu si Glâmboaca, pentru alegerea delegatului sătesc.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

6.Proiect de hotarare privind  inchirierea prin licitatie publica a unui  teren in suprafata de 43 mp mp situat  in Marsa la parterul blocului 3N, in vederea amplasari unei terase cu destinatia de activitati comerciale.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

7.Proiect de hotarare privind incetarea contractului de salubrizare pe Valea Avrigului.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

8.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei locale de Ordine publica la nivelul Orasului Avrig.

                                    Initiator:Primarul Orasului Avrig

9.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig  in Adunarea  Generala  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta Asociatia de Apa Sibiu.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

10.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig  in Adunarea  Generala  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta ECO Sibiu.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

11.Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul 2016, a sumei de 10.000 lei, pentru deplasarea unui grup de copii la gruparea sportive SSV Walddorf-Germania.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

DIVERSE:

1.Oferta nr.7720/2016 privind vanzarea imobilului situate  in Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31, situat in CF 3161 Avrig nr.top.453/1,454/1 in suprafata de 1.002 mp si constructii

2. Cererea nr. 7642/2016 depusa de doamna Anghelini Anca Gabriela, privind consolidare gard vecinatatea primariei

3.Raport de activitate pe anul 2015  Asociatia Purtata Avrigului

4.Cererea nr.7166/2016 a domnului  Meres Gheorghe

5.Adresa MDRAP nr.6225/2016, referitor Proiectul Cultur finantat in cadrul Programului SEE , cod SEE/B/0006/4.3/X

6.Proces verbal de control nr.7692/2006 intocmit de Inspectoratul Regional in Constructii Sibiu.

7.Prezentarea proiectului Capela Avrig.

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                  Emisă in Avrig la data de 6 iulie  2016

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                          SECRETAR

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close