Convocarea Consiliului Local

Convocarea Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 367/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinara  la data de 13 iulie 2016, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 

1. Depunerea juramantului de consilierii locali Brana Emil si

Paraschiv Alexandru.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării festivalului

folcloric” FLORILE OLTULUI – 2016 – editia a 45-“a.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 70/2016 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii” Modernizare strada Tudor Vladimirescu in Orasul Avrig”, cuprins  in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

4.Proiect de hotarare Privind aprobarea” Normelor procedurale interne pentru achizitionare teren  in Orasul Avrig, in vederea construirii unei crese”.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

 

5.Proiect de hotarare  privind desemnarea consilierilor locali ai oraşului Avrig care vor participa la adunările sateşti din satele Bradu si Glâmboaca, pentru alegerea delegatului sătesc.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

6.Proiect de hotarare privind  inchirierea prin licitatie publica a unui  teren in suprafata de 43 mp mp situat  in Marsa la parterul blocului 3N, in vederea amplasari unei terase cu destinatia de activitati comerciale.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

7.Proiect de hotarare privind incetarea contractului de salubrizare pe Valea Avrigului.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

8.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei locale de Ordine publica la nivelul Orasului Avrig.

                                    Initiator:Primarul Orasului Avrig

9.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig  in Adunarea  Generala  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta Asociatia de Apa Sibiu.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

10.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Orasului Avrig  in Adunarea  Generala  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarta ECO Sibiu.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

11.Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local pe anul 2016, a sumei de 10.000 lei, pentru deplasarea unui grup de copii la gruparea sportive SSV Walddorf-Germania.

                                       Initiator:Primarul Orasului Avrig

DIVERSE:

1.Oferta nr.7720/2016 privind vanzarea imobilului situate  in Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31, situat in CF 3161 Avrig nr.top.453/1,454/1 in suprafata de 1.002 mp si constructii

2. Cererea nr. 7642/2016 depusa de doamna Anghelini Anca Gabriela, privind consolidare gard vecinatatea primariei

3.Raport de activitate pe anul 2015  Asociatia Purtata Avrigului

4.Cererea nr.7166/2016 a domnului  Meres Gheorghe

5.Adresa MDRAP nr.6225/2016, referitor Proiectul Cultur finantat in cadrul Programului SEE , cod SEE/B/0006/4.3/X

6.Proces verbal de control nr.7692/2006 intocmit de Inspectoratul Regional in Constructii Sibiu.

7.Prezentarea proiectului Capela Avrig.

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                  Emisă in Avrig la data de 6 iulie  2016

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                          SECRETAR

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut