HCL 126 – 137 / 2021

  Anexa 4.pdf 1.pdf semnături.pdf (data publicării: 12/11/2021 14:02 | descărcări: 63)

  Anexa 3.pdf 1.pdf semnături.pdf ok.pdf (data publicării: 12/11/2021 14:02 | descărcări: 74)

  Anexa 2.pdf semnaturi.pdf (data publicării: 12/11/2021 14:00 | descărcări: 75)

  Anexa nr. 1.pdf (data publicării: 12/11/2021 14:00 | descărcări: 202)

  HCL nr. 137-2021 privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 1.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:44 | descărcări: 68)

  HCL nr. 136-2021 privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții”.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:43 | descărcări: 61)

  Anexa nr. 2 Documentatia de atribuire.pdf cu semnături.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:59 | descărcări: 9)

  ANexa nr. 1 Raport de evaluare.pdf semnaturi.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:57 | descărcări: 8)

  HCL nr. 135-2021 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:43 | descărcări: 69)

  HCL nr. 134-2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 102237 Avrig.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:42 | descărcări: 84)

  Anexa nr 2.pdf semnaturi.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:55 | descărcări: 78)

  Anexă nr. 1 la HCL nr. 133-2021.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:54 | descărcări: 64)

  HCL nr. 133-2021 privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:41 | descărcări: 147)

  HCL nr. 132-2021 privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:40 | descărcări: 18)

  HCL nr. 132-2021 privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:40 | descărcări: 73)

  Anexă la HCL nr. 131-2021.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:47 | descărcări: 67)

  HCL nr. 131-2021 privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 165.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:39 | descărcări: 70)

  HCL nr. 130-2021 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A..pdf (data publicării: 12/11/2021 13:38 | descărcări: 60)

  HCL nr. 129-2021 privind continuarea contractului de închiriere nr. 33-19.05.2014 în beneficiul domnului Bogdan LEVAI (data publicării: 12/11/2021 13:37 | descărcări: 74)

  Anexă la HCL nr. 128-2021.pdf (data publicării: 12/11/2021 13:45 | descărcări: 81)

  HCL nr. 128-2021 privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 12/11/2021 13:36 | descărcări: 68)

  HCL nr. 127-2021 privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul SC BIAMI PROD SRL, persoană juridică, radiată din Registrul Comerţului (data publicării: 12/11/2021 13:34 | descărcări: 103)

  HCL nr. 126-2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 12/11/2021 13:32 | descărcări: 57)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut