HCL 138 – 160 / 2021

  HCL 160 -2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructur (data publicării: 13/11/2021 16:38 | descărcări: 83)

  Anexa 1 la HCL 160 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:38 | descărcări: 74)

  Anexa 2 la HCL 160 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:37 | descărcări: 65)

  HCL 159 - 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea DC51 în vederea conexării Zonei Turistice Vale (data publicării: 13/11/2021 16:37 | descărcări: 52)

  Anexa 1 la HCL 159 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:35 | descărcări: 63)

  Anexa 2 la HCL 159 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:26 | descărcări: 12)

  HCL 158 - 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Amenajare alei în localitatea Mârșa” (data publicării: 13/11/2021 16:25 | descărcări: 65)

  Anexa 1 HCL 158 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:25 | descărcări: 74)

  Anexa 2 la HCL 158 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:24 | descărcări: 69)

  HCL 157 - 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Modernizare strada Bisericii și amenajare Șipot în orașul Avrig” (data publicării: 13/11/2021 16:23 | descărcări: 65)

  Anexa 1 la HCL 157 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:22 | descărcări: 88)

  Anexa 2 la HCL 157 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:22 | descărcări: 76)

  HCL 156 - 2021 privind acordarea unui ajutor de urgență, familiei Ciorsac Răzvan - Cristian pentru acoperirea cheltuielilor medicale ale minorului Ciorsac Antonio – Andrei (data publicării: 13/11/2021 16:21 | descărcări: 62)

  HCL 155 - 2021 pentru modificarea și completarea anexei la HCL Avrig nr. 50-2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și suflet” (data publicării: 13/11/2021 16:20 | descărcări: 67)

  HCL 154 - 2021 privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân (data publicării: 13/11/2021 16:20 | descărcări: 96)

  Anexa 1 la HCL 154 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:19 | descărcări: 60)

  HCL 153 - 2021 privind acordul de principiu pentru achiziționarea unor bunuri mobile și imobile proprietate a Fabricii de Sticlă S.A.- societate în faliment (data publicării: 13/11/2021 16:19 | descărcări: 74)

  HCL 152 - 2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3 la Contractul prestări servicii de deszăpezire nr.90-26.11.2015, încheiat între Orașul Avrig și Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 13/11/2021 16:18 | descărcări: 63)

  Anexa la HCL 152 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:17 | descărcări: 61)

  HCL 151 - 2021 privind validarea membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S (data publicării: 13/11/2021 16:33 | descărcări: 16)

  HCL 150 - 2021 pentru modificarea și completarea HCL Avrig nr. 52-2021 privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate în unitatea administrativ teritorială A (data publicării: 13/11/2021 16:16 | descărcări: 65)

  Anexa HCL 150 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:16 | descărcări: 72)

  HCL 149 - 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construirea unei case de tip familial (CTF) în localitatea Bradu ca urmare a închi (data publicării: 13/11/2021 16:15 | descărcări: 59)

  Anexa 1 la HCL 149 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:14 | descărcări: 55)

  Anexa 2 la HCL 149 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:13 | descărcări: 69)

  Anexa 3 la HCL 149 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:12 | descărcări: 11)

  HCL 148 - 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între DGASPC Sibiu, Județul Sibiu și Orașul Avrig, în cadrul proiectului „O nouă șansă familială pentru copiii din CP Gulliver” (data publicării: 13/11/2021 16:11 | descărcări: 70)

  Anexa HCL 148 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:10 | descărcări: 69)

  HCL 147 - 2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Str. Gheorghe Lazăr, nr. 8 (data publicării: 13/11/2021 16:10 | descărcări: 55)

  Anexa HCL 147 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:09 | descărcări: 68)

  HCL 146 - 2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Avrig, str. Gheorghe (data publicării: 13/11/2021 16:08 | descărcări: 76)

  HCL 145 - 2021 Pentru modificarea și completarea HCL nr. 123-2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL (data publicării: 13/11/2021 16:07 | descărcări: 71)

  HCL 144 - 2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 13/11/2021 16:07 | descărcări: 68)

  HCL 143 - 2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local (data publicării: 13/11/2021 16:06 | descărcări: 73)

  Anexa 1 la HCL 143 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:06 | descărcări: 63)

  Anexa 2 la HCL 143 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:05 | descărcări: 82)

  Anexa 3 la HCL 143 - 2021 (data publicării: 13/11/2021 16:04 | descărcări: 58)

  HCL 142- 2021 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicării: 13/11/2021 16:03 | descărcări: 65)

  HCL 141- 2021 pentru completarea HCL Avrig nr. 118-2021 privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ (data publicării: 13/11/2021 16:02 | descărcări: 74)

  HCL 140 - 2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunilor au (data publicării: 13/11/2021 16:02 | descărcări: 62)

  HCL 139 - 2021 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL Avrig nr.126- 2021 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (data publicării: 13/11/2021 16:01 | descărcări: 64)

  HCL 138 - 2021 Privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021 (data publicării: 13/11/2021 15:59 | descărcări: 64)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut