Sedinta Consiliul Local Avrig luna Martie 2019

Sedinta Consiliul Local Avrig luna Martie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  230    / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig în şedinţă extraordinară

 

 

Primarul oraşului Avrig,

În temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul Local al oraşului Avrig în şedinţă extraordinară  la data de 12.03.2019, ora 16:00, în sala de ședinte a  Primăriei  Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Bergenbier-Gala fotbalului românesc cu Helmuth Duckadam”.

 

Initiator: Primarul orașului Avrig

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Grancea Mircea, va urmări întocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                                

           

 

                    Emisă în Avrig la data de 07  Martie 2019

                         

                    

                         PRIMAR                                                           AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                    SECRETAR 

                                                                                         GRANCEA MIRCEA 

                                                                                     

  Proiect hotarare sedinta extraordinara 12.03.2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut