Anunt important – asistenta sociala

Anunt important – asistenta sociala

Pe perioada starii de urgenta pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID- 19 cererile si actele doveditoare se vor depune prin posta electronica la adresa de e-maill spasavrig@yahoo.com pentru urmatoarele beneficii de asistenta sociala: alocatie de stat, indemnizatie pentru crestere copil, stimulentul de insertie, ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si alte beneficii de asistenta sociala.

Formularele de cerere si actele necesare se gasesc pe site-ul Primariei Orasului Avrig „Primaria Avrig – Departamente si Servicii – Asistenta Sociala”, intre 05 si 25 ale fiecarei luni.

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la numarul de telefon: 0269/523101 int. 113, 0757058666

Pentru persoanele cu dizabilitati sau persoane care au in grija astfel de persoane (asistenti personali),

 Sunt considerate URGENȚE: 

o anunț deces persoana cu handicap grav beneficiară de indemnizație/asistent personal; 

o solicitare indemnizatie restantă; 

o cereri solicitare anchetă socială rovinietă; 

o cerere însoțită de actele necesare solicitare indemnizație/asistent personal; 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o cererile pentru efectuare anchetă socială evaluare încadrare în grad de handicap (CAZ NOU) copii și adulți; 

Asistenții personali pot transmite pe adresa de e-mail, cererea prin care anunță decesul persoanei cu handicap grav/schimbarea domiciliului în altă localitate/alte modificări care intervin în perioada în care este decretată stare de urgență.

 

Pentru persoanele care solicită alocații,

Sunt considerate URGENȚE: 

o dosare indemnizatie crestere copil; 

o dosare stimulent de insertie; 

o cereri privind suspendarea platii indemnizatiei/stimulentului pentru crestere copil; 

o cerere acordare supliment ICC 1250 lei.

  Solicitări care vor fi amânate:

  o dosare alocatie de stat pentru copii (1 an de la data nasterii copilului); 

o dosare alocatie pentru sustinerea familiei; 

o dosare stimulent educational; 

o cerere solicitare ancheta sociala privind acordarea alocatiei de stat pentru copii; 

o cereri modificari cuantum ASF; 

o cerere prelungire alocatie de stat majorata pt. copiii cu handicap; 

o orice alte cereri privind diverse solicitari.

 

 Pentru persoanele beneficiare de Venit Minim Garantat, cererile se pot descarca de pe site-ul primariei, iar cererile 

insotite de documentele justificative (scanate), se pot transmite pe adresa de e-mail: spasavrig@yahoo.com

 

Persoanele care doresc informații sau sesizează cazuri privind drepturile copilului o pot face prin e-mail la adresa

 spasavrig@yahoo.com. Intrevențiile se vor face doar in cazuri extreme (copii în stradă, bătuți, abuzați, violență în familie), pentru alte cazuri se realizează consiliere la numerele de telefon, mentionate mai sus. 

 

Persoanele interesate de Centrul de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoanele varstnice Avrig, pot descarca si completa cererea tip disponibilă pe site-ul Primăriei Avrig. La aceasta vor fi anexate următoarele documete: copie CI sau BI persoană vârstnică si copie cupon de pensie. 

Cererea cu documentele anexate se depune la adresa de mail: spasavrig@yahoo.com, sau la nr. de fax: 0269/524401 

 

 Sunt considerate URGENȚE: 

o solicitări de îngrijire la domiciliu, efectuare cumpărături, medicamente, pentru persoanele vârstnice singure de pe raza UAT Avrig (în limita posibilităților). 

o solicitări asigurare alimente pentru persoane aflate în izolare la domiciliu, solicitări identificare contacți persoane venite din zone de risc (asistență medicală comunitară). 

 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o solicitări anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități private; 

o solicitări grile medico-sociale de internare în unități de asistență medico-sociale; 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut