Arhivă PH 2021

Ședință ordinară 16.12.2021

  Anexa PH privind aprobarea planului de lucrări în vederea efectuării orelor de muncăstabilite de Legea 416-2001 (data publicării: 14/12/2021 08:40 | descărcări: 84)

  PH privind aprobarea planului de lucrări în vederea efectuării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416-2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și (data publicării: 14/12/2021 08:40 | descărcări: 65)

  Anexa PH privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă (data publicării: 14/12/2021 08:39 | descărcări: 61)

  PH privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele condamnate și a celor sancționate contravențional, pentru anul 20 (data publicării: 14/12/2021 08:38 | descărcări: 57)

  PH privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicării: 14/12/2021 08:37 | descărcări: 71)

  PH privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicării: 14/12/2021 08:37 | descărcări: 73)

  PH privind aprobarea prelungirii contractului nr.1 - 03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian (data publicării: 14/12/2021 08:36 | descărcări: 67)

  PH pentru modificarea și completarea HCL nr. 135-2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549 (data publicării: 14/12/2021 08:35 | descărcări: 66)

  Anexa_2-_PH_privind_aprobarea_asocierii_n_participaie_ntre_Oraul_Avrig_i_SC_Local_Outmedia_SRL_respectiv_ntre_Oraul_Avrig_i_SC_Urban_View_Media_SRL_n_vederea_exploatrii.pdf (data publicării: 14/12/2021 08:34 | descărcări: 73)

  Anexa 1- PH privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC Local Outmedia SRL, respectiv între Orașul Avrig și SC Urban View Media SRL, în vederea exploatării (data publicării: 14/12/2021 08:34 | descărcări: 126)

  PH privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC Local Outmedia SRL, respectiv între Orașul Avrig și SC Urban View Media SRL, în vederea exploatării (data publicării: 14/12/2021 08:19 | descărcări: 79)

  PH privind amplasarea unor stații de reîncărcare vehicule electrice în orașul Avrig (data publicării: 14/12/2021 08:17 | descărcări: 59)

  Anexa 2- PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicării: 14/12/2021 08:17 | descărcări: 65)

  Anexa 1- PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicării: 14/12/2021 08:16 | descărcări: 56)

  PH privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al orașului Avrig către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu (data publicării: 14/12/2021 08:15 | descărcări: 72)

  Anexa 2- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:14 | descărcări: 9)

  Anexa 1- PH privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:13 | descărcări: 69)

  PH privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:13 | descărcări: 63)

  PH privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice decedate și persoane juridice, radiate din Registrul Comerţului (data publicării: 14/12/2021 08:12 | descărcări: 78)

  Anexa 5- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:11 | descărcări: 61)

  Anexa 4- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:11 | descărcări: 70)

  Anexa 3- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:10 | descărcări: 69)

  Anexa 2- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:10 | descărcări: 8)

  Anexa 1- PH Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:08 | descărcări: 62)

  PH privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 (data publicării: 14/12/2021 08:07 | descărcări: 93)

  PH privind rectificare buget local DEC 2021 (data publicării: 14/12/2021 08:04 | descărcări: 61)

Ședință ordin]ară 25.11.2021

  Anexa la HCL Protocol colaborare „Ilie Micu” Sibiu.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:51 | descărcări: 84)

  PH privind încheierea unui protocolul de colaborare între Orașul Avrig și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:50 | descărcări: 69)

  PROTOCOL DE COLABORARE privind transmiterea actelor administrative în format electronic.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:50 | descărcări: 84)

  PH privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și BRD- Groupe Société Générale S.A., privind transmiterea actelor administrative în format electronic.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:49 | descărcări: 87)

  Amenajament particulari.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:49 | descărcări: 65)

  Amenajament Consiliul Local.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:48 | descărcări: 172)

  PH aprobare amenajament pastoral UAT Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:48 | descărcări: 98)

  Anexa nr. 2 la PH privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Cimitirului orășenesc Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:47 | descărcări: 62)

  Anexa 1b la PH licitatie publica cimitir.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:46 | descărcări: 77)

  Anexa 1a la PH inchiriere licitatie publica.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:41 | descărcări: 79)

  PH Privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situat în incinta Cimitirului orășenesc Avrig, proprietate publică a orașului Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:40 | descărcări: 74)

  PH privind acordul de principiu pentru întocmirea documentației de dezmembrare a imobilelor teren înscrise în CF 103342 Avrig, respectiv CF nr. 14009 Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:39 | descărcări: 73)

  ANEXA NR. 1 SI 2 la PH acord principiu schimb terenuri.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:39 | descărcări: 89)

  PH acord de principiu schimb teren între Orașul Avrig și dl Gheorghe Daniel STOICA.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:38 | descărcări: 68)

  Anexă PH modificare stat funcții.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:34 | descărcări: 81)

  PH modificare stat funcții aparatul de specialitate al Primarului orașului Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:33 | descărcări: 71)

  PH stabilirea unor măsuri pentru încurajarea turismului în orașul Avrig.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:32 | descărcări: 73)

  SDL Avrig, Sibiu final.pdf 1.pdf (data publicării: 25/11/2021 14:33 | descărcări: 70)

  PH aprobare Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Avrig perioada 2021-2030.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:30 | descărcări: 69)

  PH prelungire drept de folosință gratuit asupra microbuzului școlar de către Liceul Tehnologic Mârșa.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:29 | descărcări: 71)

  PH acordare cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:28 | descărcări: 69)

  PH decont navetă cadre didactice luna octombrie 2021.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:27 | descărcări: 62)

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicării: 23/11/2021 09:27 | descărcări: 60)

Ședință extraordinară 12.11.2021 

  Anexa PH eficienta energetica.pdf (data publicării: 11/11/2021 16:41 | descărcări: 13)

  PH privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf (data publicării: 11/11/2021 16:39 | descărcări: 78)

Ședință ordinară 27.10.2021

  PH acordare ajutor de urgență pt copilul Ciorsac Antonio.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:50 | descărcări: 52)

  PH aprobare modificare HCL nr. 50-2021.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:50 | descărcări: 53)

  Anexă la HCL incheiere protocol de colaborare cu comuna Carta.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:49 | descărcări: 0)

  Anexă la HCL incheiere protocol de colaborare cu comuna Carta.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:49 | descărcări: 43)

  PH aprobare acord de principiu achiztionarea unor bunuri aflate în proprietatea SC FAbrica de Sticla SA.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:48 | descărcări: 49)

  PH încheiere act adițional prelungire contract deszăpezire SC GOA SA.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:48 | descărcări: 45)

  PH validare membri în CA SC GOA SA.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:46 | descărcări: 43)

  Anexă la PH modificare Regulament amplasare mijloace de publicitate.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:46 | descărcări: 58)

  PH completare și modificare Regulament amplasare mijloace de publicitate.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:45 | descărcări: 59)

  ANexa 2 indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:45 | descărcări: 81)

  ANexă acord parteneriat CJ.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:44 | descărcări: 0)

  PH aprobare indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:43 | descărcări: 0)

  ANexă acord parteneriat CJ.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:43 | descărcări: 41)

  PH aprobare indicatori proiect parteneriat CJ.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:42 | descărcări: 72)

  Anexă indicatori Casa de cultură.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:42 | descărcări: 69)

  PH aprobare indicatori tehnico economici actualizați Casa de cultură.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:41 | descărcări: 48)

  PH privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului pt executarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, Dotare și Extindere Asezământ cultural Avrig.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:40 | descărcări: 74)

  PH modificare HCL nr. 123-2021 privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:38 | descărcări: 54)

  Anexă listă de repartizare.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:38 | descărcări: 46)

  PH privind aprobarea listei de repartizare ANL.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:37 | descărcări: 56)

  Anexa nr. 3 Stat funcții.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:37 | descărcări: 45)

  Anexa nr. 2 Stat funcții.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:37 | descărcări: 86)

  Anexa nr. 1 Stat functii.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:36 | descărcări: 82)

  PH privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului AVrig și al Serviciilor Publice.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:36 | descărcări: 50)

  PH privind prelungirea unor contracte de închiriere.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:35 | descărcări: 52)

  PH privind completarea HCL Avrig nr. 118-2021.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:34 | descărcări: 51)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:33 | descărcări: 51)

  PH privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr. 126-2021.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:33 | descărcări: 47)

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicării: 25/10/2021 15:32 | descărcări: 0)

Ședință ordinară 30.09.2021

  PH privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții”.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:36 | descărcări: 62)

  PH privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului – teren, înscris în CF nr. 108549 Avrig nr. top 108549.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:35 | descărcări: 113)

  PH privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 102237 Avrig, nr. top 1307-1-1-1-1.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:34 | descărcări: 59)

  Anexa nr. 2 la PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:34 | descărcări: 57)

  Anexa nr. 1 la PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:33 | descărcări: 67)

  PH privind Acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:29 | descărcări: 160)

  PH privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului teren înscris în CF nr. 109638-Avrig.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:29 | descărcări: 56)

  POZIȚIA NR. 165 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APRȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI AVRIG.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:27 | descărcări: 60)

  PH privind modificarea unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 165.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:27 | descărcări: 62)

  Anexă privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:25 | descărcări: 65)

  PH privind stabilirea listei actualizate de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:25 | descărcări: 89)

  PH privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul SC BIAMI PROD SRL, persoană juridică, radiată din Registrul Comerţului.pdf (data publicării: 27/09/2021 15:22 | descărcări: 73)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 27/09/2021 15:20 | descărcări: 54)

Ședință extraordinară 23.09.2021

  PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.pdf (data publicării: 21/09/2021 13:52 | descărcări: 64)

Ședință ordinară 31.08.2021

  Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafețe de teren închiriate în Piața Agroalimentară Avrig (data publicării: 26/08/2021 14:27 | descărcări: 25)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avr (data publicării: 26/08/2021 14:26 | descărcări: 28)

  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/2021 privind continuarea prestării serviciului public de salubrizare a orașului Avrig de către S.C. GOA S.A (data publicării: 26/08/2021 14:23 | descărcări: 14)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Comuna Porumbacu de Jos pentru reabilitarea Drumului Comunal 51 (data publicării: 26/08/2021 14:22 | descărcări: 21)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Valea Avrigului pentru dezvoltarea și promovarea zonei turistice Valea Avrigului (data publicării: 26/08/2021 14:21 | descărcări: 27)

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Adm (data publicării: 26/08/2021 14:21 | descărcări: 23)

  Proiect de hotărâre privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului (data publicării: 26/08/2021 14:18 | descărcări: 21)

Ședință ordinară 29.07.2021

  PH pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 31-2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:18 | descărcări: 78)

  Stat functii Politia Locală (data publicării: 26/07/2021 13:18 | descărcări: 90)

  Stat functii Primaria Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:17 | descărcări: 87)

  PH privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:17 | descărcări: 75)

  Anexă ROF Primăria Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:16 | descărcări: 124)

  PH privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei orașului Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:16 | descărcări: 91)

  Model atestat (data publicării: 26/07/2021 13:15 | descărcări: 76)

  Cerere atestare administrator (data publicării: 26/07/2021 13:15 | descărcări: 94)

  Anexă Regulament atestare administrator condominii (data publicării: 26/07/2021 13:14 | descărcări: 130)

  PH pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii” (data publicării: 26/07/2021 13:13 | descărcări: 87)

  PH privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 17586-13.07.2021 formulată de către dl Vasile-Vilhelm GRAMA (data publicării: 26/07/2021 13:11 | descărcări: 91)

  PH privind atribuirea a două autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul orașului Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:10 | descărcări: 72)

  PH privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 16481-30.06.2021 formulată de către S.C. MARC PALM S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig nr. 59-2021 (data publicării: 26/07/2021 13:10 | descărcări: 82)

  ANEXA NR. 1 Deviz - alei Marsa 2021-1 (data publicării: 26/07/2021 13:09 | descărcări: 84)

  PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare alei în localitatea Mârșa” – orașul Avrig (data publicării: 26/07/2021 13:08 | descărcări: 82)

  Anexă DALI imobil nr. 31 (data publicării: 26/07/2021 13:08 | descărcări: 119)

  ANEXA NR 1 DEVIZ (data publicării: 26/07/2021 13:07 | descărcări: 73)

  PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 31 – Corp B” (data publicării: 26/07/2021 13:06 | descărcări: 87)

  Anexă contract consistoriu (data publicării: 26/07/2021 13:06 | descărcări: 83)

  PH privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru spațiul situat în orașul Avrig, str. Sașilor, nr. 12, înscris în CF 105994 Avrig, top 410,411 (data publicării: 26/07/2021 13:05 | descărcări: 84)

  Anexa plan amplasament (data publicării: 26/07/2021 13:00 | descărcări: 91)

  PH privind închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 40 mp, situat în Mârșa, str. Călțun, bl G5, proprietate publică a orașului Avrig (data publicării: 26/07/2021 12:59 | descărcări: 89)

  Anexă Nomenclator stradal (data publicării: 26/07/2021 12:58 | descărcări: 98)

  PH privind aprobarea nomenclatorului stradal al orașului Avrig (data publicării: 26/07/2021 12:55 | descărcări: 90)

  Formulare (data publicării: 26/07/2021 12:55 | descărcări: 176)

  Plan de interviu (data publicării: 26/07/2021 12:54 | descărcări: 73)

  Matrice (data publicării: 26/07/2021 12:54 | descărcări: 105)

  Profil consiliu si matrice (data publicării: 26/07/2021 12:53 | descărcări: 82)

  Scrisoare de asteptari (data publicării: 26/07/2021 12:52 | descărcări: 91)

  Anexă componenta integrală (data publicării: 26/07/2021 12:51 | descărcări: 80)

  PH privind definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală, al membrilor Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 26/07/2021 12:50 | descărcări: 91)

  PH privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunii iunie 2021 (data publicării: 26/07/2021 12:49 | descărcări: 76)

Ședință ordinară 30.06.2021

  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru organizarea și administrarea pajiştilor permanente proprietate privată a orașului Avrig (data publicării: 25/06/2021 08:42 | descărcări: 91)

  Anexa 4 (data publicării: 25/06/2021 08:42 | descărcări: 84)

  Anexa 3 (data publicării: 25/06/2021 08:41 | descărcări: 80)

  Anexa 2 (data publicării: 25/06/2021 08:41 | descărcări: 82)

  Anexa 1 (data publicării: 25/06/2021 08:40 | descărcări: 113)

  Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 3 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL al orașului Avrig și alte UAT-uri (data publicării: 25/06/2021 08:39 | descărcări: 89)

  Anexa 4 - Plan de situația Glâmboaca (data publicării: 25/06/2021 08:39 | descărcări: 72)

  Anexa 3- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.3.pdf anexa 3 (1) (data publicării: 25/06/2021 08:38 | descărcări: 26)

  Anexa 2- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.2.pdf Anexa 2 (data publicării: 25/06/2021 08:38 | descărcări: 27)

  Anexa 1- D3,4 - Plan de situatie proiectat strada Tudor Vladimirescu - PT v2 D3.1.pdf anexa 1 (data publicării: 25/06/2021 08:35 | descărcări: 25)

  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 120-2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului Avrig (data publicării: 25/06/2021 08:35 | descărcări: 80)

  Anexă PH piață Sticla (data publicării: 25/06/2021 08:35 | descărcări: 80)

  Proiect de hotărâre privind desființarea Pieței Agroalimentare Colonia Sticla (data publicării: 25/06/2021 08:34 | descărcări: 79)

  Anexa nr. 1 și nr. 2 la PH amplasare puncte colectare selectivă a deșeurilor menajere (data publicării: 25/06/2021 08:28 | descărcări: 80)

  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru facilitarea colectării selective a deșeurilor menajere în orașul Avrig (data publicării: 25/06/2021 08:27 | descărcări: 98)

  Anexă la PH privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicării: 25/06/2021 08:27 | descărcări: 89)

  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109-2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A. (data publicării: 25/06/2021 08:27 | descărcări: 89)

  Proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 pentru activități nonprofit de interes local (data publicării: 25/06/2021 08:26 | descărcări: 89)

  Proiect de hotărâre privind privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aferente lunilor aprilie-mai 2021 (data publicării: 25/06/2021 08:25 | descărcări: 74)

Ședință extraordinară 16.06.2021

  PH privind modificarea HCL nr. 64-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții (data publicării: 14/06/2021 11:42 | descărcări: 100)

  PH privind aprobarea executării unor lucrări de reparații a drumului de acces strada Lacului din Avrig și tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului - str. Unirii din Avrig (data publicării: 14/06/2021 11:41 | descărcări: 89)

  Anexa la HCL trecere imobil in dom public al jud Sibiu (data publicării: 14/06/2021 11:42 | descărcări: 108)

  PH privind trecerea imobilului teren înscris în CF nr. 109636 Avrig, nr. cadastral 109636, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicării: 14/06/2021 11:35 | descărcări: 80)

Ședință ordinară 31.05.2021

  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 46-2020 privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club S (data publicării: 28/05/2021 09:48 | descărcări: 101)

  PUD-Construire Hală Service Auto (data publicării: 28/05/2021 10:36 | descărcări: 103)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD-Construire hală service auto, beneficiar Elena MANIȚIU (data publicării: 28/05/2021 09:47 | descărcări: 114)

  PUZ - Construire Ferma Bovine (data publicării: 28/05/2021 09:56 | descărcări: 163)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament local de urbanism -Construire fermă bovine, beneficiar S.C. Belmont Properties SRL (data publicării: 28/05/2021 09:46 | descărcări: 86)

  Anexa repartizare locuinte (data publicării: 28/05/2021 09:44 | descărcări: 80)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 28/05/2021 09:44 | descărcări: 100)

  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 94-01.06.2015 încheiat cu dna Cătălina PRODEA și schimbarea locuinței atribuite dnei Ionela MITOCARU cu o locuință vacantă (data publicării: 28/05/2021 09:43 | descărcări: 95)

  Anexa la PH prelungire contracte închiriere ANL (data publicării: 28/05/2021 09:42 | descărcări: 85)

  Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 (data publicării: 28/05/2021 09:42 | descărcări: 81)

  Anexa la HCL acces NSA (data publicării: 28/05/2021 09:42 | descărcări: 91)

  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și balastiera Mârșa pentru SC Total NSA SRL (data publicării: 28/05/2021 09:41 | descărcări: 102)

  Anexă protocol de colaborare Boița (data publicării: 28/05/2021 09:41 | descărcări: 123)

  Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Orașul Avrig și Comuna Boița, pentru gestionarea câinilor fără stăpân (data publicării: 28/05/2021 09:40 | descărcări: 72)

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul apelului de proiecte „Acces la finanțare-2021” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (data publicării: 28/05/2021 09:39 | descărcări: 99)

  Contract cadru închiriere (data publicării: 28/05/2021 09:56 | descărcări: 111)

  Fișă de date închiriere 3 mp (data publicării: 28/05/2021 09:55 | descărcări: 99)

  Formulare închiriere spații (data publicării: 28/05/2021 09:54 | descărcări: 104)

  Fișă de date închiriere 6 mp (data publicării: 28/05/2021 09:54 | descărcări: 98)

  Anexa nr. 3 la inchieriere prin lictatie publică (data publicării: 28/05/2021 09:53 | descărcări: 84)

  Anexele nr. 1 si nr. 2 la închiriere (data publicării: 28/05/2021 09:49 | descărcări: 93)

  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren proprietate publică a orașului Avrig (data publicării: 28/05/2021 09:38 | descărcări: 75)

  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig (data publicării: 28/05/2021 09:37 | descărcări: 78)

  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară MONTE FĂGĂRAȘ BÎLEA-CAPRA (data publicării: 28/05/2021 09:37 | descărcări: 102)

  Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu (data publicării: 28/05/2021 09:36 | descărcări: 82)

  Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii constituite la nivelul Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 28/05/2021 09:35 | descărcări: 84)

Ședință extraordinară 13.05.2021

  Anexă restricționare circulație pentru Triada MTB 21-23 mai 2021 (data publicării: 11/05/2021 08:08 | descărcări: 118)

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig (data publicării: 11/05/2021 08:08 | descărcări: 79)

  Anexă Lista de priorități pentru anul 2021 - locuințe pentru tineri ANL (data publicării: 11/05/2021 08:08 | descărcări: 105)

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2021 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 11/05/2021 08:07 | descărcări: 94)

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al orașului Avrig în domeniul public al orașului Avrig, a imobilului înscris în CF nr. 109636-Avrig (data publicării: 11/05/2021 07:54 | descărcări: 88)

Ședință ordinară 21.04.2021 

  7. PH Privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, in orașul Avrig (data publicării: 16/04/2021 08:51 | descărcări: 104)

  6. PH Privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Avrig (data publicării: 16/04/2021 08:50 | descărcări: 128)

  5. PH Privind desemnarea Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. (data publicării: 16/04/2021 08:50 | descărcări: 120)

  4. PH Privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Aurel FLOREA (data publicării: 16/04/2021 08:49 | descărcări: 131)

  3. PH Privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferente lunii martie 2021 (data publicării: 16/04/2021 08:48 | descărcări: 110)

  2. PH Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% (data publicării: 16/04/2021 08:47 | descărcări: 112)

  1. PH Privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2021 (data publicării: 16/04/2021 08:37 | descărcări: 103)

Ședință ordinară 31.03.2021

  TABEL NOMINAL alegere președinte sedinta (data publicării: 26/03/2021 13:07 | descărcări: 117)

  23. PH stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2021 (data publicării: 26/03/2021 13:06 | descărcări: 151)

  Anexa la îndreptarea eroare materială HCL 17-2021 (data publicării: 26/03/2021 13:06 | descărcări: 117)

  22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale în anexa la HCL 17-2021 (data publicării: 26/03/2021 13:05 | descărcări: 136)

  21. PH însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu (data publicării: 26/03/2021 13:04 | descărcări: 105)

  Plan de ordine si siguranta publica 2021 (data publicării: 26/03/2021 13:03 | descărcări: 118)

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică 2021 (data publicării: 26/03/2021 13:02 | descărcări: 99)

  Anexă PAAR 2021 (data publicării: 26/03/2021 13:02 | descărcări: 121)

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PAAR 2021 (data publicării: 26/03/2021 13:01 | descărcări: 105)

  18. PH declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi (data publicării: 26/03/2021 13:01 | descărcări: 176)

  17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului CF 108188 Săcădate (data publicării: 26/03/2021 13:00 | descărcări: 115)

  Documentatie (data publicării: 26/03/2021 12:59 | descărcări: 106)

  Fise Date (data publicării: 26/03/2021 12:59 | descărcări: 140)

  Formulare (data publicării: 26/03/2021 12:57 | descărcări: 112)

  16. PH aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren 109590 (data publicării: 26/03/2021 12:55 | descărcări: 118)

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilelor teren CF 109156 și CF 109604 aferente unei construcții proprietate privată (data publicării: 26/03/2021 12:54 | descărcări: 117)

  14. PH modificarea și completarea HCL nr. 114 din 2020 (data publicării: 26/03/2021 12:54 | descărcări: 104)

  13. PH Privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 108550 Avrig, nr. cadastral 108550, proprietate privată al orașului Avrig , județul Sibiu (data publicării: 26/03/2021 12:52 | descărcări: 108)

  Anexa masuri RA (data publicării: 26/03/2021 12:52 | descărcări: 124)

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere în RA (data publicării: 26/03/2021 12:50 | descărcări: 100)

  Regulament publicitate (data publicării: 26/03/2021 12:50 | descărcări: 132)

  11. PH Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate (data publicării: 26/03/2021 12:49 | descărcări: 102)

  Regulament cimitire (data publicării: 26/03/2021 12:47 | descărcări: 230)

  10. PH aprobare regulament organizare și funcționare cimitire (data publicării: 26/03/2021 12:46 | descărcări: 111)

  Anexa parteneriat (data publicării: 26/03/2021 12:46 | descărcări: 108)

  9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociția „Timp și Suflet” (data publicării: 26/03/2021 12:45 | descărcări: 136)

  REGULAMENT CCC (data publicării: 26/03/2021 12:44 | descărcări: 116)

  8 Anexa COMPONENȚĂ CONSILIU CONSULTATIV COMUNITAR AL ORAȘULUI AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:43 | descărcări: 108)

  8. PH Privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Avrig (data publicării: 26/03/2021 12:42 | descărcări: 105)

  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CL în Club sportiv FC Avrig (data publicării: 26/03/2021 12:42 | descărcări: 147)

  6. PH Reprezentant CL Comisie licitatie (data publicării: 26/03/2021 12:41 | descărcări: 120)

  5. PH Privind aprobarea devizulului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig (data publicării: 26/03/2021 12:40 | descărcări: 108)

  STUDIU DE OPORTUNITATE - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:39 | descărcări: 116)

  STUDIU DE FUNDAMENTARE - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:39 | descărcări: 112)

  STRATEGIA DE CONTRACTARE - ZONA 2 AVRG (data publicării: 26/03/2021 12:38 | descărcări: 109)

  FORMULARE NR. 0-14 - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:37 | descărcări: 98)

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:37 | descărcări: 101)

  CONTRACT DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GEST ACT DE COLECTARE SI TRANSPORT - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:36 | descărcări: 104)

  CAIET DE SARCINI - ZONA 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:34 | descărcări: 157)

  Anexa 7 la Contract -- Zona 2 AVRIG (data publicării: 26/03/2021 12:33 | descărcări: 114)

  4. Proiect de hotărâre privind avizarea strategiei de contractare... pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale din zona 2 (data publicării: 26/03/2021 12:32 | descărcări: 103)

  .Anexa BVC GOA (data publicării: 26/03/2021 12:31 | descărcări: 96)

  3. PH Privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Gospodărirea Orășenească S.A. (data publicării: 26/03/2021 12:30 | descărcări: 100)

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse pentru elevi și cuantumul acestora pentru anul școlar 2020-2021 (data publicării: 26/03/2021 12:26 | descărcări: 104)

  1. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice (data publicării: 26/03/2021 12:26 | descărcări: 104)

Ședință ordinară 24.02.2021

  Regulament CL Avrig (data publicării: 22/02/2021 11:51 | descărcări: 154)

  Anexa Deviz General indicatori actualizati (data publicării: 22/02/2021 09:06 | descărcări: 143)

  ANEXA 1 CE CHELTUIELI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:06 | descărcări: 118)

  ANEXA 1 CE VENITURI 02 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:07 | descărcări: 140)

  ANEXA 2 CE CHELTUIELI 02 SF 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:07 | descărcări: 131)

  ANEXA 2 CE VENITURI 02 SF 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:07 | descărcări: 107)

  ANEXA 3 CE CHELTUIELI 02 SD 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:07 | descărcări: 141)

  ANEXA 3 CE VENITURI 02 SD 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 129)

  ANEXA 4 CE CHELTUIELI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 134)

  ANEXA 4 CE VENITURI 10 TOTAL 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 120)

  ANEXA 5 CE CHELTUIELI 10 SF 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 117)

  ANEXA 5 CE VENITURI 10 SF 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 120)

  ANEXA 6 CE CHELTUIELI 10 SD 31.12.2020 (data publicării: 22/02/2021 09:08 | descărcări: 120)

  ANEXA 7 BILANT 31.12.2020 + ANEXE (data publicării: 22/02/2021 09:09 | descărcări: 138)

  Anexă BVC OSIF (data publicării: 22/02/2021 09:09 | descărcări: 133)

  Anexa nr. 1 plan situatie Piata agroalimentara si Hala de carne (data publicării: 22/02/2021 09:09 | descărcări: 136)

  Anexa PH închiriere spațiu piata agroalimentară DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE (data publicării: 22/02/2021 09:09 | descărcări: 136)

  PH pentru modificarea HCL nr. 6-2021 privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL (data publicării: 22/02/2021 09:09 | descărcări: 150)

  PH privind alegerea președintelui de ședință pentru luna Martie 2021 (data publicării: 22/02/2021 09:10 | descărcări: 117)

  PH Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. (data publicării: 22/02/2021 09:10 | descărcări: 116)

  PH privind aprobarea contului anual deexecuție al bugetului local încheiat la data de 31.12.2021 (data publicării: 22/02/2021 09:10 | descărcări: 108)

  PH privind aprobarea devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” (data publicării: 22/02/2021 09:11 | descărcări: 131)

  PH privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2021 (data publicării: 22/02/2021 09:11 | descărcări: 132)

  PH privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a orașului Avrig și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:11 | descărcări: 137)

  PH privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:12 | descărcări: 149)

  PH privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2021-2022 (data publicării: 22/02/2021 09:12 | descărcări: 109)

  PH Privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate a orașului Avrig, aflate în administrarea Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:12 | descărcări: 122)

  PH privind continuarea serviciului de salubrizare GOA (data publicării: 22/02/2021 09:12 | descărcări: 114)

  PH privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi disponibile conform Registrului special al autorizațiilor (data publicării: 22/02/2021 09:13 | descărcări: 131)

  PH privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu și în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. GOA Avrig S.A. (data publicării: 22/02/2021 09:13 | descărcări: 116)

  PH privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situat în Piața Agroalimentară Avrig- Hala de carne, proprietate publică a orașului Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:13 | descărcări: 120)

  PH privind menținerea Protocolul de colaborare încheiat între orașul Avrig și comuna Turnu Roșu pentru gestionarea câinilor fărăr stăpân (data publicării: 22/02/2021 09:13 | descărcări: 134)

  PH privind modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului “ Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” și a cheltuielilor legate de proiect (data publicării: 22/02/2021 09:14 | descărcări: 113)

  PH privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:14 | descărcări: 135)

  PH privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 109584-Avrig, (data publicării: 22/02/2021 09:14 | descărcări: 120)

  PH privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului Avrig (data publicării: 22/02/2021 09:15 | descărcări: 122)

  PH privind trecerea imobilului teren -drum- înscris în CF nr. 109280 Avrig, nr. cadastral 109280, din domeniul public al Orașului Avrig, în domeniul public al Județului Sibiu (data publicării: 22/02/2021 09:15 | descărcări: 122)

  Plan de actiune servicii sociale 2021 (data publicării: 22/02/2021 09:15 | descărcări: 130)

Ședință ordinară 27.01.2021

  22. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție (data publicării: 27/01/2021 07:05 | descărcări: 159)

  21. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului (data publicării: 27/01/2021 07:05 | descărcări: 172)

  20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pt luna februarie 2021 (data publicării: 22/01/2021 10:50 | descărcări: 138)

  Anexa la PH nr. 19 - aprobare PUZ (data publicării: 22/01/2021 10:50 | descărcări: 150)

  19. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de urbanism - PUZ Aftode Ioan (data publicării: 22/01/2021 10:49 | descărcări: 146)

  Anexa nr. 4 la PH nr. 18- actualizare preturi evidenta populației (data publicării: 22/01/2021 10:49 | descărcări: 162)

  Anexă nr. 3 la PH nr. 18 - actualizare prețuri evidența populației (data publicării: 22/01/2021 10:48 | descărcări: 179)

  Anexa nr. 1 la PH nr. 18- actualizare tarife evdența populației (data publicării: 22/01/2021 10:48 | descărcări: 138)

  Anexa la PH nr. 1 Validare Dispoziție rectificare buget local anul 2020 (data publicării: 22/01/2021 10:47 | descărcări: 91)

  18. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL Avrig și CL al comunelor Arpsu de Jos, Cârța, Cârțișoara și Porumbacu de Jos (data publicării: 22/01/2021 10:46 | descărcări: 97)

  17. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pt serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân (data publicării: 22/01/2021 10:45 | descărcări: 128)

  18. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractele de prestări servicii încheiate între CL Avrig și CL al comunelor Arpsu de Jos, Cârța, Cârțișoara și Porumbacu de Jos (data publicării: 22/01/2021 10:39 | descărcări: 155)

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11 din 2020 privind trecerea din domeniul public al or. Avrig în domeniul public al statului a imobilului CF 102223 Avrig (data publicării: 22/01/2021 10:39 | descărcări: 142)

  15. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației Sălii de Sport a Liceului Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig , în structură medicală-centru de vaccinare împotriva Covid-19 (data publicării: 22/01/2021 10:38 | descărcări: 142)

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea nr. maxim de posturi pt asistenții personali ai persoanelor cu handicap pt anul 2021 (data publicării: 22/01/2021 10:38 | descărcări: 168)

  13. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință fără plată a microbuzului marca Opel către Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avig (data publicării: 22/01/2021 10:37 | descărcări: 126)

  12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect pajiștea privată a orașului Avrig (data publicării: 22/01/2021 10:36 | descărcări: 138)

  11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pt locuința situată în Mîrșa, ANL (data publicării: 22/01/2021 10:36 | descărcări: 146)

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere (data publicării: 22/01/2021 10:35 | descărcări: 146)

  Anexa nr 2 PH nr. 9 - DALI Prundu Mic (data publicării: 22/01/2021 10:35 | descărcări: 143)

  Anexa nr. 1 la PH nr. 9 - Deviz general - strada Prundu Mic (data publicării: 22/01/2021 10:34 | descărcări: 141)

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt investiția ”Modernizare str. Prundu Mic, în orașul Avrig” (data publicării: 22/01/2021 10:33 | descărcări: 149)

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare acesteia (data publicării: 22/01/2021 10:32 | descărcări: 139)

  7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism Avrig aprobată prin HCL Avrig nr. 45 din 2018 (data publicării: 22/01/2021 10:32 | descărcări: 156)

  6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor ANL (data publicării: 22/01/2021 10:31 | descărcări: 144)

  5. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe acordate cetățenilor de către consilierii locali (data publicării: 22/01/2021 10:29 | descărcări: 142)

  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprez. CL în comisia de evaluare a performanțelor prof. indiv. ale secretarului gen. al orașului Avrig (data publicării: 22/01/2021 10:28 | descărcări: 142)

  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale (anulare accesorii) aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03 (data publicării: 22/01/2021 10:28 | descărcări: 167)

  2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pt anul 2021 (data publicării: 22/01/2021 10:27 | descărcări: 143)

  Anexa la PH nr. 1 Validare Dispoziție rectificare buget local anul 2020 (data publicării: 22/01/2021 10:26 | descărcări: 147)

  1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 521 din 2020 privind rectificarea Bugetului local pt anul 2020 (data publicării: 22/01/2021 10:17 | descărcări: 159)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut